• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Raghoebarsing stelt invoering vermogensbelasting ter discussie

| dagblad suriname | Door: Redactie

Financiën-minister Stanley Raghoebarsing zegt dat hoewel het belastingsysteem terecht gebaseerd is op het solidariteitsbeginsel, toch de vraag gesteld moet worden of dit beginsel zover moet reiken opdat vermogensbelasting moet worden ingevoerd. Volgens hem kijken mensen die door hard werken vermogens hebben opgebouwd met argusogen of zij die moeten delen met medeburgers die minder geneigd zijn hard te werken of minder slim omgaan met wat ze hebben. 

De Financiën-minister zei dit dinsdag tijdens de debatten in het parlement rond de wijziging van de Wet Fiscaal Identificatienummer. Hiermee geeft de bewindsman de essentie weer van de klassieke redenering binnen het kapitalisme die de

invoering van belasting op vermogen als een onrechtvaardigheid beschouwt. 

Vermogensbelasting

Tijdens de parlementaire debatten dinsdag heeft het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) opnieuw de vraag gesteld waarom de regering weigert de vermogensbelasting in te voeren. Het is volgens de parlementariër een schande dat het fiscaal beleid steeds de focus legt op consumptie- (btw) en loonbelasting, in plaats van de vermogenden aan te pakken. 

Wanneer het om vermogensbelasting gaat wordt er sterk aan de noodrem getrokken. Belastingen zijn voor de Staat niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een manier om te komen tot een eerlijke en rechtvaardige inkomensverdeling. De inkomensongelijkheid in de samenleving

neemt volgens Asabina toe en de kloof tussen rijk en arm in het land is zorgwekkend. Belasting als btw is weliswaar een relatief makkelijke manier om belasting te heffen, maar is tegelijk een oneerlijk.

Ter illustratie zei hij, dat armen net zoveel btw betalen over een flesje water of een liter brandstof als de rijken, maar dat zij dat relatief zwaarder voelen in hun portemonnee. Hij pleit daarom voor een eerlijk en rechtvaardig fiscaal beleid.

Vermogen door hard werken

Minister Raghoebarsing zei in reactie hierop, dat het belastingsysteem inderdaad gebaseerd is op het solidariteitsbeginsel. Personen die vermogend zijn dienen solidariteit te tonen met medeburgers. Solidariteit met “have not’s” is absoluut belangrijk, maar tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat die solidariteit verlangd wordt van mensen die hard werken met mensen die minder arbeidslustig zijn of minder slim omgaan met wat ze hebben, aldus de Financiën-minister.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie