• vrijdag 21 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MINISTER ORI: ‘GEKTE VAN STAKINGEN MOET STOPPEN’

| dagblad de west | Door: Redactie

Henri Ori, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is van plan actie te ondernemen tegen leerkrachten die nog steeds deelnemen aan stakingen, geleid door de vakbond COL. Het onderwijs is na twee weken weer genormaliseerd, met uitzondering van het Syndicaat voor Leraren ‘Wi Sa Strey’, dat nog steeds staakt. Ori vindt dat er te snel wordt gestaakt en dat er anarchie heerst, en hij stelt dat dit gedrag niet kan worden geaccepteerd in een ordelijke samenleving.

“Er zwerven ongeveer 32 bonden rond bij het ministerie en het wordt met de dag gekker. Je kunt niet eens beleid maken op het ministerie”,

aldus minister Ori, gisteren op de regeringspersconferentie.

De minister haalde voorts aan dat de bonden zich zelfs bemoeien met het management op het ministerie. “De chaos is zo groot, dat zelfs als je iemand schorst, komt er een brief van een bond, die in opstand komt. Deze gekte moet ophouden.”

Ori wees erop dat de regering en het ministerie het beleid bepalen en niet de bonden. “De bevoegdheden en taken zijn aan het vervagen en dat gaan we moeten corrigeren, anders krijgen we anarchie in het land.”

De minister zei verder dat het gedrag van de bonden geëvalueerd moet worden. ‘’Er worden wilde

acties aangekondigd, die niet meer acceptabel zijn. Er moeten afspraken gemaakt worden over wanneer de bonden wel in actie kunnen gaan.

’’ De bonden kunnen volgens Ori, pas in actie gaan als er sprake is van een arbeidsconflict en de leiding van het ministerie moet op de hoogte worden gesteld van de actie. “Er komt alleen een brief binnen, waarin wordt meegedeeld, dat men in actie gaat en dat is niet acceptabel”, aldus Ori.

Volgens hem zullen er in de toekomst mogelijk sancties getroffen worden tegen de leerkrachten, die deze wilde acties ondersteunen. De leerkrachten zullen niet uitbetaald worden voor de dagen, waarop zij niet gewerkt hebben.

“Dit is nu mogelijk door de aanpassing van de Personeelswet”, zei de minister.

Ook zei hij naar de kortgedingrechter te zullen stappen.

“De stakingen in de onderwijssector hebben geleid tot frustratie en aanzienlijke verstoring”, aldus minister Ori. Evenwel beweert de Organisatie van Bus- en Booteigenaren in Suriname (OBS), dat minister Ori een document over betalingen aan bushouders niet heeft ondertekend.

OBS-voorzitter Antonius Pokie maakte eerder duidelijk dat er een besluit was genomen tijdens een vergadering met de vorige minister, en hoewel minister Ori het document niet had ondertekend, heeft de minister ad interim Marciano Dasai, dat wel gedaan. De afgesproken betalingsdata werden echter niet nagekomen, wat verdere ontevredenheid onder de bushouders tot gevolg had.

| dagblad de west | Door: Redactie