• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Nurmohamed kondigt acties aan tegen verlaten percelen en panden

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zegt dat er maatregelen genomen zullen worden tegen eigenaren van verlaten en overwoekerde percelen en gebouwen. Dit initiatief heeft als doel om het woonklimaat in diverse buurten te verbeteren. “In veel buurten hebben buurtbewoners geklaagd over de overlast die deze percelen en woningen veroorzaken,” zegt de minister in gesprek met de Communicatiedienst Suriname.

Actie is vooral nodig wanneer er risico bestaat op instorting van gebouwen of het vallen op aangrenzende panden. Prioriteit zal worden gegeven aan panden en percelen waar criminele activiteiten zoals diefstal plaatsvinden. Ook gebouwen en percelen die een gevaar vormen vanwege

overhangende bomen of termietenoverlast staan hoog op de prioriteitenlijst. 

Het ministerie heeft eerder al een overeenkomst gesloten met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en twee belangenorganisaties voor structureel onderhoud van de binnenstad, inclusief veiligheid en verbetering. Het aanpakken van deze problemen buiten Paramaribo wordt aan de eigenaren zelf overgelaten vanwege het grote aantal meldingen. 

“Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de kosten van het opruimen van hun verlaten percelen en gebouwen,” benadrukte minister Nurmohamed. OW heeft juridische stappen ondernomen om een procedure op te stellen voor het aanpakken van verlaten percelen. 

Buurtbewoners die hinder ondervinden van verlaten percelen kunnen dit registreren via

een formulier bij het ministerie, dat deze registraties publiceert om de eigenaar op te sporen. Als de eigenaar zich na een bepaalde periode niet meldt, zal het ministerie overgaan tot een openbare aanbesteding voor het opruimen van het gebouw of perceel, waarbij de kosten voor rekening van de eigenaar komen. Eigenaren kunnen ook een boete verwachten tussen de SRD 500 en SRD 50.000.

“De Belastingdienst wordt op de hoogte gebracht. Als een eigenaar bijvoorbeeld naar het buitenland wil reizen, kan hij worden tegengehouden op Zanderij. De eigenaar zal uiteindelijk de kosten moeten betalen, totdat de belastingdienst maatregelen neemt en eventueel bezittingen in beslag neemt,” voegt Nurmohamed toe.

| suriname herald | Door: Redactie