• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MENSEN MET EEN BEPERKING KRIJGEN IN TOTAAL SRD 3350

| dagblad de west | Door: Redactie

Met het digitaliseren van het systeem voor uitbetalingen en het streven naar gelijke kansen voor iedereen in de samenleving, krijgen mensen met een beperking via het Moni Karta-systeem de beloofde uitkering van SRD 1800 en ook het maandelijkse bedrag van SRD 1750. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zegt dat het Social Beneficiary Program (SBP) de bittere pil van maatregelen, wat zoet moet maken. Hij vertelde dat met dit programma, de financiële inclusiviteit het systeem van de Moni Karta makkelijker moet maken. Het digitaliseren vertoonde wat moeilijkheden. Hij maakte duidelijk, dat de vier uitkeringen van Soiale Zaken

en Volkhuisvesting, uitbetaald blijven, waaronder de betaling aan mensen met een beperking, de Algemene Kinderbijslag, Algemene Ouderdoms voorziening.


Er is een keuze gemaakt voor een breder platform als het SBP, waardoor het sociaal vangnet uitvoerend en uitputtend is. Hierdoor was het mogelijk om vier ministeries te clusteren. Naast Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zijn dat Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, Financiën. Het SBP biedt thans  aan zwakke huishoudens een tegemoetkoming voor voeding, en een bedrag voor medicamenten. Het pakket aan subsidies heeft ook betrekking op de tarieven van subsidies, elektra en gas. Zwakke huishoudens komen in aanmerking voor SRD 1800.

Ramsaran zei dat ook de middenklasse aandacht krijgt met het oog op de afschaffing van subsidies. Tevens zei de bewindsman, dat de Nationale Loonraad zal bekijken en oordelen als die opgetrokken kan worden naar SRD12.000. Hij sprak ook over de retentieregeling, waar omtrent hij mededeelde, dat die niet voor 100 procent bestond uit kleine bedrijven. Volgens hem draaien de kleine mijnbouwbedrijven het beste mee. In zijn inleiding noemde hij een zevental maatregelen, waarvan enkele eerder genoemd werden, maar ook is opgenomen een betaalbaar woningproject.

De minister benadrukt dat SoZaVo bezuinigt op logistieke kosten en dat het Sociaal Programma van het ministerie nu beter in staat is de subjectsubsidie af te bouwen en daarvoor in plaats komt de objectsubsidie. Ramsaran ging in op het terughoudend gedrag van mensen die niet even makkelijk zijn met her verstrekken van persoonlijke gegevens, zoals het totaal inkomen van een huishouden. Ook de vrees dat de belastingen zouden kunnen meekijken, verhinderde verstrekking van informatie door burgers.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie