• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘MELDEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES LAAG BIJ CASINO’S EN JUWELIERS’

| dagblad de west | Door: Redactie

“Het melden van ongebruikelijke transacties (Unusual Transaction Reports, UTR) is laag onder niet financiële bedrijven en professionals (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBPs). Terwijl notarissen consequent subjectief en objectief ongebruikelijke transacties rapporteren door andere DNFBP-sectoren met een hoger risico, zoals casino’s en handelaren in edelmetalen en stenen (Ju-weliers – Dealers in Precious Metals, DPMS) waren die meldingen significant laag. Dit kan te wijten zijn aan misverstanden, gebrek aan bewustzijn of slechte uitvoering van maatregelen om vermoedens (ongebruikelijke transacties) te signaleren en te melden”, aldus het onlangs gepubliceerde Mutual Evaluation Rapport (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), waarin

onlangs 40 aanbevelingen zijn gedaan aan Suriname, over hoe de AML/CFT-maatregelen het best geïmplementeerd kunnen worden.


ML/TF-risico’s

In het rapport is naar voren gekomen, dat onder de Financiële Instellingen (FI’s) er een wisselend begrip is van hun ML/TF-ri-sico’s en -verplichtingen. Terwijl banken toonden een goed begrip te hebben van hun ML-risico’s, bleek dat de EO’s, Credit Unions en geldtranactiekantoren geen volledig inzicht in hun risico’s hebben. “De meeste DNFBP’s bevatten een hoger risico, zoals DPMS en casino’s, maar zij blijken geen goed begrip van hun respectieve ML-risico’s en verplichtingen te hebben. Formele risicobeoordelingen op entiteitsniveau zijn in sommige landen nog niet volledig ingevoerd bij kleinere FI’s en DNFBP’s. Sommige FI’s en DNFBP’s hebben een beperkt begrip van hun TF-risico’s en verplichtingen.

De meeste FI’s hebben maatregelen genomen om hun klanten te screenen aan de hand van sanctielijsten doorlopend en hun meldingsplicht aan de FIUS begrijpen. Wel zijn enkele kleinere FI’s en de meeste DNFBP’s niet volledig op de hoogte van hun screenings- en rapportageverplichtingen.”

CDD

De meeste FI’s hebben volgens CFATF, adequate risico gebaseerde CDD-maatregelen vastgesteld en passen deze toe om hun ML/FT risico’s te beperken. De kleinere FI’s en DNFBP’s hebben echter onvoldoende Customer Due Diligence (CDD)-maatregelen, voornamelijk de identificatie en verificatie van uiteindelijke begunstigden voor hun klanten. De meeste FI’s hebben een redelijk inzicht in de toepassing van verbeterde of specifieke maatregelen voor PEP’s, correspondentbankieren, re-gels voor overschrijvingen en landen met een hoger risico. Sommige FI’s hebben echter onvoldoende maatregelen om de PEP-status voor hun klanten te identificeren. Sommige FI’s en de meeste DNFBP’s hebben de Enhanced Due Diligence (EDD)-procedures nog niet volledig ingevoerd. DNFBP’s’ begrip en toepassing van verbeterde of specifieke maatregelen (EDD) met betrekking tot hoog risico klanten (inclusief PEP’s en personen uit rechtsgebieden met een hoog risico), ook waren nieuwe technologieën zwak.”

Preventieve maatregelen

In het rapport staat duidelijk aangegeven, dat Suriname aanvullende maatregelen dient te nemen, waaronder sectorspecifieke richtlijnen, typologieën en intensieve outreach/workshops om de kwaliteit en kwantiteit van ongebruikelijke transacties te verbeteren rapportage onder FI’s en DNFBP’s, met focus op de sectoren met een hoger risico, waaronder geldtransactiekantoren, casino’s en DPMS. “Suriname zou de implementatie van verbeterde preventieve maatregelen (EDD) moeten versterken onder FI’s en DNFBP’s voor relaties en transacties met een hoger risico (PEP’s, jurisdicties met een hoger risico, enz). Suriname dient ervoor te zorgen dat alle FI’s en DNFBP’s consequent hun ML/TF-risico begrijpen en hun AML/CFT-verplichtingen op grond van de Wet op de Identificatievereisten voor Dienstverleners (WID) adequaat uitvoeren.

Toezichthouders moeten zorgen voor de reikwijdte van inspecties en de implementatie van preventieve maatregelen, met na-me voor de sectoren en entiteiten met een hoger risico. Suriname dient zijn toezichtmaatregelen (inspecties, bewust-wording en handhaving) om een ​​risicogebaseerde focus aan te nemen om ervoor te zorgen dat alle FI’s en DNFBP’s begrijpen en onverwijld hun TFS-verplichtingen na te komen”, aldus CFATF.

Ongebruikelijke transacties melden

CFATF zegt, dat Suriname richtlijnen met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties dient te verduidelijken, waaronder het oplossen van praktische problemen die de melders tegenkomen bij het registreren, doen van meldingen en communicatie ontvangen van de FIUS, om het begrip en de implementatie ervan te verbeteren op grond van de wet.

Ook dient Suriname volgens CFATF, mechanismen te gebruiken om begeleiding te bieden, inclusief sectorspecifieke typologieën de rapporterende entiteiten over het identificeren en rapporteren van verdachte activiteiten van TF/PF. “Suriname dient mechanismen te ontwikkelen en te implementeren die FI’s en DNFBP’s verplichten om vast te stellen, verifieer en onderhoud nauwkeurige informatie over de uiteindelijke begunstigden.”

Met betrekking tot het risico en de context voor Suriname zijn niet alle sectoren even belangrijk. Daarom wordt bij het onderzoeken van de effectiviteit gekeken naar het relatieve belang van de verschillende FI’s en DNFBPs-sectoren in Suriname. Het beoordelingsteam heeft rekening gehouden met de volgende factoren: de omvang van de sector; de omvang van grensoverschrijdende activiteiten; klantprofielen (inclusief de geografische blootstelling en aard van de klant (bijv. politically exposed persons (PEPs)); aantal entiteiten binnen de sector; en soorten en aard van producten, diensten en transacties.

De implementatieproblemen van werden het zwaarst gewogen voor de banksectoren, geldtransactiekantoren en DPMS; matig voor pensioen, verzekeringen, notarissen, onroerend goed en casino’s; en een lage weging voor de kredietverenigingen, advocaten en accountants. De bevindingen van het beoordelingsteam zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van de particuliere sector en bevoegde autoriteiten in Suriname; beoordelingen van lopende monitoringbevindingen en informatie van de relevante bevoegde autoriteiten; en alle door Surinamers verstrekte relevante informatieautoriteiten, zoals de NRA. “Vanwege het beperkte toezicht op de meeste DNFBP-sectoren, was het echter moeilijk om een ​​juiste beoordeling te maken van de uitvoering van maatregelen door de sectoren. Hoewel er geen verbod is op Virtuele Activa (VA’s) en Dienstverle-ner voor Virtuele Activa (VASP’s) in Suriname, zijn er geen bekende VASP’s actief in Suriname, noch is er een licentiekader voor VASP’s”, benadrukt het Mutual Evaluation Rapport van de CFATF.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie