• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Meer regen brengt opluchting voor minister Abiamofo en hydro-energieproductie

| suriname herald | Door: Redactie

Het stemt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) goed als hij verneemt dat het waterpeil in het stuwmeer stijgt. Deze informatie deelde de bewindsman onlangs voor de vergadering van de Raad van Ministers (RvM). De afgelopen maanden had Staatsolie Power Company Suriname n.v. (SPCS) bekendgemaakt dat het waterpeil enorm was gedaald wat ertoe kon leiden dat er sprake zou zijn van stroomuitval in de verschillende gebieden. Door de toename van het water kan er meer hydro-energie opgewekt worden. 

“Als je thermische energie kan vervangen met hydro-energie is dat goedkoper,” beweert de NH-minister. Alles wordt dagelijks bijgehouden en gemonitord, legt de

bewindsman uit. Door de aanhoudende regen kunnen wij volledig weer voorzien worden van elektriciteit zonder of geringe stroomonderbrekingen. 

Het beheer van de waterkrachtwerken geschiedt in goed overleg met de lokale gemeenschap, verklaart de minister. Dit besluit is genomen vanuit de regering en de samenleving. Het gaat niet alleen over de hoofddam, maar ook het aantal hulpdammen waarover er gesproken wordt die beheerd worden. Vanaf het begin is het duidelijk gemaakt dat er geen mijnbouwactiviteiten in de buurt van de dam uitgevoerd mogen worden en dat dit als overtreding wordt gekenmerkt. 

Volgens Abiamofo waren er nog issues met de gemeenschappen over de bufferzones,

dat gebieden mogelijk waren uitgebreid. De regering heeft de lokale gemeenschappen kunnen aantonen dat de gebieden niet groter zijn geworden en dat er geen mijnbouwactiviteiten dichtbij het stuwmeer uitgevoerd mogen worden.

De NH-topman geeft verder aan dat het beheer van de dam altijd nauw besproken en uitgevoerd moet worden samen met het traditioneel gezag en Staatsolie. De minister geeft verder aan dat het ministerie de strijd verliest als het gaat over informatieverstrekking naar de gemeenschap toe. 

Sociale media heeft meer invloed op het denken van de samenleving wanneer het gaat over overheidsinformatie. De informatie hoeft niet juist te zijn, maar het wordt gedeeld door burgers. Er is sprake van wantrouwen bij de overheid als het gaat over informatieverstrekking. Volgens minister Abiamofo, waren zijn medewerkers bang om het stuwmeer te bezoeken om de onderhoudswerkzaamheden te verrichten, waardoor er nu sprake is van een achterstand in onderhoud.

| suriname herald | Door: Redactie