• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LVV wint kortgeding tegen Radjie Rijst Industries

| keynews.sr | Door: Redactie

“Radjie moet zijn beheersdaden stoppen op Stalweide Blok 3”, zegt voorzitter Inder Jaglal van de Veehouders Vereniging Nickerie, die nauw betrokken is bij deze kwestie.

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) spande begin april een kort geding tegen Radjie Rijst Industries, nadat de eigenaar van de onderneming heel wat schade had toegebracht aan het weiland van Stalweide Blok 3.


Jaglal zegt dat alle machines intussen al ontruimd zijn van de plek, maar bij het verwijderen van de graafmachines is de poort bij de ingang van het weiland beschadigd. “Dat maakt niet veel uit, want dan kunnen we weer zelf

herstellen. Het is belangrijk dat Radjie ontruimd is van ons weiland.”

De voorzitter zegt dat deze kwestie verder in een bodemprocedure, die al ingediend is, zal worden uitgevochten. Hij zegt verder dat er wel heel wat schade is aangebracht aan het weiland, waarbij de omheining, poort, gras en waterputten zijn beschadigd. Er zal volgende week nog een kort geding worden ingediend en er zal een schadeclaim geëist worden.


Radjie Rijst Industries had op een controversiële manier ongeveer 198 hectare van Stalweide Blok 3 toegewezen gekregen door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Het terrein is onder beheer van LVV dat

dit beschikbaar had gesteld aan veeboeren voor veeteelt. Minister Dinotha Vorswijk van GBB gaf dit terrein uit aan de onderneming zonder advies te vragen van LVV en er werd ook een onjuist rapport opgesteld door de grondinspecteur.

Vorswijk gaf hierna aan dat er een omissie is geweest bij de toewijzing van dit terrein aan Radjie Rijst Industries, waardoor de minister de toewijzing introk. Naar aanleiding hiervan spande de Radjie een kort geding tegen de staat, want de procedure van de toewijzing van het terrein was wel correct geweest. Het kort geding werd gewonnen door Radjie, waarna hij met zijn beheersdaden op het weiland begon. Intussen spande LVV een kort geding tegen Radjie, die uiteindelijk is gewonnen door het ministerie. Deze zaak zal verder voortgezet worden in de bodemprocedure.

 

| keynews.sr | Door: Redactie