• woensdag 24 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

LVV-minister: “Boeren kunnen kosten voor melkveekoeien gespreid voldoen”

| suriname herald | Door: Redactie

Bij de oplevering van de weg naar Ricanaumofo in het district Marowijne heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gezegd dat boeren niet verplicht zijn om alle kosten voor melkveekoeien in één keer te betalen. Het ministerie van LVV heeft ondernemers de mogelijkheid geboden om vee te importeren door middel van een openbare inschrijving. Minister Sewdien benadrukt dat ook boeren zich konden inschrijven voor deze regeling.

De bewindsman reageerde op klachten van boeren over de kosten en gaf aan dat het ministerie via andere ondersteuningsmogelijkheden probeert tegemoet te komen aan hun behoeften. Hij legde uit dat er mogelijkheden

zijn voor gespreide betaling, waarbij verrekening met melk mogelijk is, maar dat deze zaken nog moeten worden uitgewerkt.

Hoewel er geruchten circuleerden dat de minister na een vergadering met boeren geen verdere actie heeft ondernomen, benadrukt Sewdien dat er wel degelijk vervolggesprekken zijn gevoerd door de directeur van het ministerie. Hij moedigt de boeren aan om samen te werken en gezamenlijk aan oplossingen te werken, in plaats van te opereren als een pressiegroep. De minister staat open voor verdere discussiepunten van de groep.

Verder toonde de minister zich tevreden over het verloop van de Agro Fest in Barbados, waar medewerkers van het

ministerie, leden van organisaties en ondernemers uit Suriname aan hebben deelgenomen. De belangstelling voor Surinaamse agrarische producten was hoog. Sewdien benadrukte dat alle ondernemers die Suriname hebben geholpen te promoten, bij de Agro Fest betrokken waren en dat geruchten over selectieve betrokkenheid moeten stoppen.

| suriname herald | Door: Redactie