• vrijdag 19 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Leo Brunswijk onderdeel van het Sabaku-geboefte

| suriname herald | Door: Redactie

In onze column van 23 juni 2022 hebben wij een lijst met namen van personen en stichtingen gepubliceerd, die hun grondbeschikking ingeschreven hebben bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis). In die lijst kwam de naam L. Brunswijk voor. Inmiddels hebben wij kunnen achterhalen om wie het gaat. Het gaat in deze om Leo Brunswijk (broertje van vicepresident Ronnie Brunswijk). 

De naam van Leo Brunswijk staat luid en duidelijk vermeld op het uittreksel van MI-Glis en op de grondbeschikking d.d. 1 april 2022. Leo Brunswijk heeft de beschikking zo snel mogelijk doen inschrijven bij MI-Glis op 5 april 2022, dus die man heeft geen enkel risico genomen. De personalia op de beschikkingen zijn door ons geverifieerd middels officiële documenten.

Er is zo veel ruis over het geboefte bij Sabaku-project, maar Leo Brunswijk bleef opvallend genoeg muisstil, want hij heeft boter op zijn hoofd. Wij zijn ervan bewust dat oudere broer vicepresident Brunswijk zal stellen dat in geen enkele wetsbepaling staat aangegeven dat het broertje van de vp geen grond mag krijgen. Zo stelde hij dat in geen enkele wetsbepaling staat aangegeven dat assembleeleden geen grond mogen krijgen. 

Uit de uitlatingen en houding van de vp blijkt dat hij niks ervan begrepen heeft en de ernst van de zaak nog steeds niet inziet. Dit, terwijl bijkans de hele samenleving er anders over denkt. “Drei ai” noemt men dit. Assembleeleden mogen een perceel krijgen, maar de kans om zulks te kunnen krijgen moet voor eenieder gelijk zijn (gelijke kansen). Ons staat nog vers in het geheugen dat ABOP-assembleelid Obed Kanapé liet doorschemeren dat je politieke connecties moet hebben om een perceel (eerder) te kunnen bemachtigen.

De vicepresident gaat voorbij aan het feit dat wetten overtreden zijn bij het toekennen van de Sabaku-kavels. Ook gaat hij voorbij aan het feit dat stiekem in het holst van de nacht kavels zijn uitgegeven aan een geselecteerde groep personen. Ook gaat de vp voorbij aan het feit dat hier sprake is van de reinste vorm van nepotisme. Allemaal zaken waar de vp en zijn politieke partij ABOP geen boodschap aan hebben. Dit blijkt uit het kinderachtig gedrag van de ABOP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA). De ABOP-fractie zou voortaan een eigen fractie vormen, samen met de PL van Paul Somohardjo. Soort zoekt soort. Beide partijen begrijpen elkaar als het om grondroofzaken gaat. 

Sabaku-kavels verpand aan autohandelaren
Het is algemeen bekend dat mensen grond nodig hebben voor bebouwing en bewoning. In de grondbeschikking staat aangegeven dat binnen een tijdsbestek van een jaar, het perceel omheind en bebouwd moet zijn. Het gros zal niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen, omdat zij hun grondbeschikking reeds verpand hebben aan autohandelaren. Dit, om een Toyota Mark X te kopen bijvoorbeeld. Men heeft de mogelijkheid om een hypotheek te krijgen bij de bank en om daarmee een goede woning neer te zetten. Echter geeft men geen prioriteit aan de woning, maar aan zaken die niet zullen leiden tot bebouwing en bewoning.

Een hypotheek bij de bank zullen zij niet kunnen krijgen vanwege de eerste verpanding aan de autohandelaren. Op den duur zullen de autohandelaren de kavels verpanden, indien de auto’s niet afbetaald zullen worden. Het gevolg zal zijn dat deze zelfde personen weer op de stoep van de staat zullen staan en om een perceel zullen vragen. 

Er moet een staatsbesluit komen dat mensen die eerder een perceel voor bebouwing en bewoning gehad hebben, nimmer een beroep kunnen doen op een ander perceel voor bebouwing en bewoning. Je kan niet steeds gronden krijgen, verpanden of verkopen en dan vervolgens weer op de stoep staan om een stukje grond. De speculatie met gronden moet ophouden. Een drastische aanpak is nu vereist.

President bedekt de zaak met de mantel der liefde
Met gemengde gevoelens hebben wij kunnen vernemen dat president Chan Santokhi meedeelt dat de manier waarop omgegaan is met de Sabaku-kavels, onethisch is. Indien iets onethish is, wat moest er dan gebeuren? Het hele project had on hold gezet moeten worden of alles had teruggedraaid moeten worden. Vervolgens zouden de verantwoordelijken aan een strafrechtelijk onderzoek onderworpen moeten worden. Wij hebben eerder al kenbaar gemaakt dat de president hier niet onderuit komt met de mantel der liefde, want de Anticorruptiewet staat op de loer.

Wat de zaak erger maakt, is het feit dat juristen op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in een sfeer worden getrokken om te verklaren dat zij verkeerde adviezen hebben gegeven. Daaruit zou moeten blijken dat minister Dinotha Vorswijk niet verwijtbaar gehandeld heeft. Wij maken deze juristen erop attent dat valse verklaringen en valsheid in geschrifte strafbaar zijn. Indien het tot een strafrechtelijk onderzoek komt, zullen Vorswijk en de ABOP deze juristen als een baksteen laten vallen met als gevolg dat deze juristen ook de bak in kunnen gaan. De vraag is of deze juristen het de moeite waard vinden om strafrechtelijk vervolgd te worden om het hachje van anderen te redden.

Diana Pokie moest het veld ruimen om het grondgeboefte te accommoderen
U zult nu begrijpen waarom gewezen minister Diana Pokie onder druk van Leo Brunswijk, het veld moest ruimen. Pokie heeft destijds geweigerd grond toe te kennen aan Leo Brunswijk. Vervolgens werd door Leo Brunswijk en zijn broer vicepresident Brunswijk de druk uitgeoefend om Pokie weg te krijgen. Indien Pokie nu nog de scepter zou zwaaien bij het ministerie van GBB, zou deze column vandaag de dag overbodig zijn geweest; het Sabaku-debacle zou niet hebben plaatsgevonden.

De missie van Leo is geslaagd. Pokie is weg en hij heeft nu op oneigenlijke wijze een Sabaku-kavel gekregen (althans, wat tot nu toe bekend is). 

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

DISCLAIMER

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie