• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Leiding CBVS zit rechtmatig aan

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


Af en toe moeten we stilstaan bij de wijze waarop er opmerkingen worden gemaakt in de case met betrekking tot of de leiding van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) wel of niet rechtmatig is. Dit gaf de minister van Financiën & Planning, Stanley Ragoebarsingh, aan in het parlement.

Volgens de minister kon dit leiden tot schade die niet te overzien zou kunnen zijn. “Ik denk dat het goed is om te bevestigen en te onderstrepen dat de leiding van de Centrale Bank die er

zit, dat die rechtmatig zit. De leiding wordt uitgemaakt door de president van de Centrale Bank en dat staat in de nieuwe Bankwet welke is goedgekeurd. Dat bevestigd het onafhankelijk functioneren van de bank. Dat betekent niet dat de bank op een eilandje functioneert. De CBvS staat midden in een gemeenschap, maar behoort onafhankelijk te kunnen functioneren”. 

Wat de nieuwe Bankwet onder meer heeft gedaan is het overleg voordat besluiten genomen worden. De fouten die gemaakt zijn door de CBvS in het verleden, zijn niet gemaakt door eenvoudige medewerkers. Die fouten werden gemaakt in de leiding vanwege het feit dat er absolute macht was bij presidenten en governors van de Centrale Bank. Door de onbeperkte macht in te dammen en te reguleren moet er afstemming plaatsvinden met directeuren. “Dat neemt niet weg dat degene die de bank in en buiten rechte vertegenwoordigd, de governor is, niet de directeuren”. 

De minister gaf aan dat het goed is dat in het parlement alle vragen gesteld kunnen worden, waarvan het college denkt dat het belangrijk is. “Maar af en toe moet men stilstaan bij de wijze waarop opmerkingen worden gemaakt. In deze hele specifieke case is er risico van schade die niet te overzien zou zijn en deze specifieke situatie heeft ertoe geleid dat er internationale telefoontjes kwamen naar de Centrale Bank met de vraag of de bank rechtmatig is”. Volgens Ragoebarsing was het internationaal betalingsverkeer met ons land even in geding. “De governor van de Centrale Bank heeft externe expertise moeten inroepen en verklaringen moeten verkrijgen om externen ervan te overtuigen dat wel degelijk de leiding van de bank rechtmatig zit”, aldus de minister.

 

10 Dec 2023 | sun.sr | Door: Redactie