• donderdag 20 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Lancering professionaliseringsprogramma ‘Lees-kracht’

| de ware tijd | Door: Redactie

Taal- en leesvaardigheid van leerlingen begint bij de leerkracht zelf

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “Als je wil dat je leerlingen veel lezen, moet jij als leerkracht ook veel tijd stoppen in het lezen.” Dit zegt Cynthia Grunberg, directrice van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI). Zij sprak maandag bij de aftrap van het professionaliseringsprogramma ‘Lees-kracht’ in het gebouw van het Institute for Graduate Studies and Research op de Anton de Kom Universiteit.

De term staat voor ‘Leerkrachten educatief enthousiast samenwerken voor krachtig leesonderwijs in Suriname’. Het programma heeft als doel het leesonderwijs op basisscholen in Suriname te versterken.

“Het is bewezen dat iemand met

een lager leesniveau vaak ook op een lager maatschappelijk niveau terechtkomt”

Aan zelfreflectie ontbrak het niet tijdens de lancering van het programma. Volgens Grunberg hebben studenten van de pedagogische instellingen een lees- en taalachterstand. “Het is een uitdaging om hen zodanig op te leiden dat ze de taalvaardigheid kunnen doorgeven aan hun leerlingen.”

Leesdidactiek

Er is volgens haar veel werk te doen omdat er een “zeer zwakke leesdidactiek is”. De directrice stak het niet onder stoelen of banken: “We zien het als een aanval als mensen praten over de kwaliteit van het pedagogische onderwijs, maar er moet echt iets aan worden gedaan.”

Grunberg pleit

er daarom voor dat de hoogst opgeleide leerkrachten juist in de basis worden geplaatst, zodat het daar al goed zit. Het CPI bereidt een HBO-opleiding voor de basisschool voor en hoopt dat dit initiatief door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal worden ondersteund.

Dat Grunberg niet de enige is die heeft kunnen vaststellen dat er meer moet worden gedaan bij de opleiding tot leerkracht bleek toen Melisa Venetiaan, logopediste en directeur op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), aan het woord kwam. “Waarom wordt leesdidactiek niet behandeld op het IOL? We moeten deze discussie opstarten om aandacht te besteden aan de leesdidactiek van kinderen.”

Lage taalvaardigheid

Venetiaan heeft opgemerkt dat kinderen met leesproblemen vaak onterecht worden verwezen naar het Speciaal Onderwijs of Lager Beroepsonderwijs, terwijl het niet ligt aan hun intelligentie, maar aan hun leesvaardigheid. “Het is bewezen dat iemand met een lager leesniveau vaak ook op een lager maatschappelijk niveau terechtkomt. Uit onderzoek in 2018 is gebleken dat de taalvaardigheid van onze Surinaamse kinderen erg laag is.”

Ook begrijpend lezen is volgens haar afhankelijk van taalvaardigheid. De kinderen proberen doorgaans wel gewoon mee te gaan, zei ze. “Er is een discussie ontstaan over de verschillende leesmethoden, maar zolang ze aansluiten op het kind zal het lukken.”

Venetiaan stelde dat volgens internationale onderzoeken alle leerlingen een minimale achterstand van anderhalf jaar hebben vanwege de Covid-19-pandemie, zeker in de vakken lezen, schrijven en rekenen. “De gevolgen zijn ook te merken in Suriname.”

Onderzoek van Unicef heeft aangetoond dat vóór de pandemie 6 procent van het aantal kinderen wereldwijd niet naar school ging en er na is dat gestegen naar 15 procent. De scholen staan dus echt voor een uitdaging.

Aanpak

Eric Jagdew, secretaris van het bestuur van de Faculteit Humaniora op de universiteit, wond er geen doekjes om: “We lezen heel slecht in Suriname”. Hij merkt het ook bij de studenten op de universiteit. Ze hebben geen grote woordenschat dus academisch schrijven vormt echt een uitdaging.

Volgens onderzoeken heeft op de basisschool ongeveer 47 procent van alle leerlingen problemen met leesvaardigheid en die trend zet door. Jagdew merkte daarom op dat lezen moet aansluiten bij de beleving en meertaligheid van Suriname.

Voor het programma zijn dertig scholen in Paramaribo, Nickerie en Brokopondo geselecteerd. De leerlingen zullen met hun leerkrachten online modules doorlopen die onder meer te maken hebben met het vergroten van de woordenschat. Dit zal gebeuren vanaf leerjaar twee en er zal zoveel mogelijk worden getracht dit op hun eigen tempo te doen.

Er is ongeveer anderhalf jaar uitgetrokken voor dit project. Actoren binnen ‘Lees-kracht’ zijn schooldirecteuren en leerkrachten, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Unicef, de Anton de Kom Universiteit en de Thomas Moor Universiteit. Onderwijsminister Henry Ori is zich ervan bewust dat er alles aan moet worden gedaan om het lezen in Suriname op peil te brengen. Dat begint voor hem thuis waar ouders hun kinderen moeten stimuleren om te lezen.

| de ware tijd | Door: Redactie