• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kwinti’s willen geen mennonieten in gebied; zeggen vertrouwen op in hoofdkapitein Souvenier

| keynews.sr | Door: Redactie

Er heerste een duidelijke ontevredenheid over het functioneren van de hoofdkapitein van de Kwinti’s, Harold Souvenier. In een spoed krutu te Stibula, hebben de Kwinti’s ondersteund door de Matawai’s het vertrouwen opgezegd in Souvenier, omdat hij zonder medeweten in van de Granman, Remon Clemens afspraken zou hebben gemaakt met de mennonieten.

Ineen brief gedateerd 20 mei 2024 zou Souvenier handtekeningen hebben verzameld van zijn dorp om toch nog de mennonieten in het gebied van de Kwinti’s binnen te halen. “Deze handelingen zijn niet goed te spreken en het is zeker iets wat niet ondersteund wordt door onze Granman”, houdt Ryan Clemens,

vertegenwoordiger van het Kabinet van de Granman, de mensen voor tijdens de Krutu zaterdag.

Volgens Clemens zou Souvenier ook ondersteuning aan hem hebben gevraagd om de Granman over te halen om ook toestemming te geven en de overeenkomst te tekenen. Clemens heeft geweigerd omdat het standpunt van de Granman reeds bij hem bekend was.

In de brief van Souvenier is duidelijk aangegeven dat er op 19 mei duidelijke afspraken zijn gemaakt met Tera Invest en dat zij met de zaken die zijn afgesproken bereid zijn om

de mennonieten in het gebied van de Kwinti’s toe te laten. Volgens Clemens is het absurd dat de meer dan 35.000 ha voor USD 300.000 beschikbaar is gesteld aan buitenlanders, die wereldwijd geen goede reputatie hebben.
 

Volgens de berekeningen van Clemens zouden de mennonieten dus rond de USD 7 betalen per vierkante meter. “Een perceel in de stad van rond de 400 vierkante meter wordt zelfs duurder verkocht.” Clemens was duidelijk teleurgesteld in de handelingen van Souvenier.

Dat was ook duidelijk te merken aan zijn reactie, want op 19 januari was er ook een krutu georganiseerd waar zowel Souvenier als Souverein aanwezig waren. Toen had Souvenier ook zo fel gereageerd op de komst van de mennonieten in het gebied van de Kwinti’s. Het is voor hem niet te begrijpen dat iemand zo snel een ommekeer kan maken.

De Granman confronteerde Clemens dat er een woordenwisseling zou zijn geweest tussen hem en Souvenier. “Maar ik heb hem toen uitgelegd dat Souvenier gesprekken heeft gevoerd met de mennonieten en mij had gevraagd om de Granman over te halen om dit te ondersteunen onder het mom dat het dorp geld nodig had.”

De Granman reageerde faliekant tegen en gaf aan dat zijn gemeenschap er tegen was en de mennonieten niet in hun gebied willen hebben. Clemens: “Souvenier zou hebben getracht de Granman onder druk te hebben geplaatst om toch voor de ondersteuning te tekenen, maar die had pertinent geweigerd.”

De brief waaronder de handtekeningen worden verzameld door Hoofdkapitein Harold Souvenier

Ruud Souverein, middelman van de mennonieten met zijn bedrijf Tera Invest Suriname & Guyana, zou enkele afspraken hebben gemaakt met de hoofdkapitein dat ze 35194 ha ter beschikking zouden stellen voor USD 250.000,-. Maar volgens Monique Simons, trekker van een werkgroep van de Granman zou het werkelijk om USD 300.000 gaan, aan wie de USD 50.000 zou zijn betaald is niet bekend.

Behalve dat het vertrouwen in Souvenier is opgezegd, is ook aangegeven dat de hoofdkapitein voor ten minste vijf jaren op non-actief moet worden geplaatst en dat zijn stempel als hoofdkapitein wordt afgepakt, zodat hij niet meer kan handelen als te zijn hoofdkapitein.

“Tijdens de Krutu is ook gevraagd dat de Granman een brief richt aan de regering waar er wordt gevraagd om Souverein van Tera Invest het land uit te zetten, omdat hij voor ontwrichting zorgt bij de binnenlandse gemeenschappen”, geeft Simons aan.

De werkgroep van Simons moet het standpunt van de Kwinti’s verwerken in een verslag naar de Granman zodat hij een besluit kan nemen, wat te doen met zijn hoofdkapitein die naar zeggen van Simons een strafbaar feit heeft begaan. Zowel Souvenier als Souverein hebben de regels van het Traditioneel gezag vertrapt, is de mening van Krutu.

“Met deze eisen zal de Granman een besluit maken. Hij is volgende week in de stad en zal er een krutu gehouden worden. Ook moet er onder de Granmans een overleg gehouden worden hierover”, stelt Simons

| keynews.sr | Door: Redactie