• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Koopkrachtversterking brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten worden gesubsidieerd

| suriname herald | Door: Redactie

De regering heeft besloten een koopkrachtversterking te geven aan de kwetsbare huishoudens middels de uitvoering van het sociaal programma waarvoor SRD 1.2 miljard is uitgetrokken. Het is zaak om additionele voorzieningen te treffen in verband met de inflatie en de op handen zijnde afbouw van subsidies. 

Om dit alles in goede banen te leiden is zaterdag door president Chan Santokhi de Project Implementation Unit (PIU) geïnstalleerd. Via het programma zullen zeven goederen en diensten worden gesubsidieerd, te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

De PIU zal worden belast met het uitvoeren van het Social Beneficiary Program (SBP), dat

is ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). 

Het SBP-systeem is bedoeld voor de mensen die reeds een uitkering of ondersteuning genieten van Sozavo en overige kwetsbare groepen die wel kwalificeren, maar nog niet geregistreerd staan bij het ministerie.

De bedoeling is om deze maand nog van start te gaan met het gefaseerd uitvoeren van het sociaal programma. Voor de uitvoering hiervan zal er gebruik worden gemaakt van het MoniKarta-systeem van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Vanuit het ministerie van Sozavo is er reeds een sociaal vangnet bestaande uit vier uitkeringen. Het gaat in deze om de Algemene Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag, Financiële bijstand mensen met een beperking en Financiële bijstand zwakke huishoudens. Deze uitbetalingen blijven gecontinueerd. 

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie