• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Jogi en ressortraadsleden gehoord in zaak grondinspecteur

| starnieuws | Door: Redactie

De afdeling Corruptie Onderzoek Team van het Korps Politie Suriname heeft Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) en twee ressortraadsleden gehoord in de zaak waarbij de grondinspecteur K.G. in verzekering is gesteld. In het belang van het onderzoek kreeg de verdachte een verbod om contact te hebben met een raadsman.

Zijn verklaringen gaven redenen om twee ressortraadsleden en een DNA-lid te horen. Zij ontkennen enige betrokkenheid bij de strafbare feiten. Intussen is de beperking vrij verkeer tussen de verdachte en zijn raadsman opgeheven, meldt het Openbaar Ministerie (OM). 

Het resultaat van het onderzoek gaf aanleiding om een grondinspecteur aan te houden voor o.a. valsheid

in geschrifte en overtreding van bepalingen van de Anticorruptiewet. De verdenking is dat hij in een adviesrapport informatie heeft vermeld welke in strijd is met de waarheid.

Als gevolg hiervan werd een toewijzingsbeschikking uitgegeven aan een andere dan aan degenen die het land generaties lang had beplant en bewerkt. De grondinspecteur blijft in voorarrest. Jogi om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij in dit stadium nog niet gaat uitkomen. 

Het OM zegt zich te blijven inzetten voor de strafrechtelijke vervolging van corruptie. Corruptie ondermijnt het vertrouwen van het publiek in de rechtsstatelijkheid van de samenleving en wekt onder meer maatschappelijk wantrouwen. Er is sprake van corruptie wanneer publieke functionarissen in de uitoefening van hun functie opzettelijk zaken doen of nalaten vanwege een verkregen geschenk, prestatie of belofte, bedoeld om zichzelf of anderen te bevoordelen. Corruptie werkt criminaliteit in de hand en schaadt bedrijven, overheden en de samenleving. 

| starnieuws | Door: Redactie