• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF zal maandag beslissen over trekking 3e tranche van US$ 53 miljoen; daarmee totaal US$ 212 miljoen geleend tegen zeer lage rente

| starnieuws | Door: Redactie

Het bestuur (board) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal maandag beslissen of Suriname de derde tranche zal krijgen. Op technisch niveau is afgelopen maand overeenstemming bereikt. "Het wordt een moeilijke boardmeeting, maar de verwachtingen zijn positief", zegt adviseur van de Executive Director voor Suriname in de Executive Board van het IMF, Karel Eckhorst, desgevraagd in gesprek met Starnieuws. 

Bij een positieve review van de IMF-leiding zal Suriname toegang hebben tot US$ 53 miljoen, wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op ongeveer US$ 212 miljoen brengt.

Er kan geput worden uit US$ 688 miljoen die overeengekomen was in het kader van de Extended Fund

Facility. Doordat het programma bijkans anderhalf jaar stil lag, zal niet uit het gehele bedrag kunnen worden getrokken. Doordat niet kon worden voldaan aan de voorwaarden van het IMF, is er ook geen geld beschikbaar gesteld.   

Bij elke review wordt bekeken of de targets zijn gehaald. Een belangrijke eis van het IMF was de aanpassing van de btw-wet. Hieraan is intussen voldaan. Verder moeten diverse subsidies worden afgebouwd. Dit is nu wel het geval met brandstof.

Ook de subsidie op elektriciteit, gas en water is gedeeltelijk afgebouwd. Diverse wetten moeten nog worden aangepast. Hiermee zal een aanvang worden gemaakt na het

reces van De Nationale Assemblee. Op 29 september zal president Chan Santokhi zijn jaarrede houden en de begroting voor het komende jaar aanbieden aan het parlement. 

De schuldenherschikking moet nog worden afgerond met de bondholders van Oppenheimer. Ook de schuldherschikking met China moet nog worden afgewikkeld. Een van de zaken waar nog hard aan gewerkt moet worden is verminderen van de uitgaven en vergroten van de inkomsten. Verder dient de inflatie die nog veel te hoog is, worden beteugeld.  

| starnieuws | Door: Redactie