• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF benadrukt belang van tariefherziening elektriciteit bij verkrijgen van vijfde tranche gelden

| suriname herald | Door: Redactie

De hervorming van de elektriciteitstarieven is een van de maatregelen die nog moeten worden doorgevoerd bij de implementatie van het IMF-programma. De vijfde evaluatie van het Extended Facility Fund (EFF) is goed verlopen, laat Anastasia Guscina weten, die aan het hoofd staat van de delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tijdens een persconferentie.

Zij bevindt zich in Suriname samen met de Deputy Managing Director van het IMF, Kenji Okamura, en Afonso Bevilaqua, de Executive Director van het IMF, die Suriname vertegenwoordigt in de IMF Board. Bij de goedkeuring zal Suriname een bedrag van US$ 62 miljoen ontvangen.

De hervorming van de

elektriciteitstarieven is geen nieuwe maatregel, merkt Guscina op; integendeel, dit was een van de maatregelen die doorgevoerd hadden moeten worden. De regering heeft beloofd om tegen het einde van 2024 kostendekking te bereiken. De subsidies kosten de begroting veel geld en dit geld kan op betere manieren worden besteed. Het gaat niet alleen om fysieke besparingen, maar ook om het efficiënt toewijzen van middelen aan de grootste behoefte, benadrukt ze.

Wat subsidies ook creëren, zijn inefficiënte verspilling van middelen. Als middelen niet goed worden besteed, betaalt iemand daar vroeg of laat voor. Als NV Energie Bedrijven Suriname niet genoeg inkomsten heeft

om het netwerk te upgraden, om nodige investeringen te doen, zullen er stroomonderbrekingen zijn.

Hoewel hogere tarieven geen populaire maatregel zijn, denken we dat het veel erger is als een land in duisternis wordt gestort, zegt Guscina. Dan krijg je situatie waar n je je telefoons, camera’s, apparaten niet kan opladen en zullen bedrijven moeten sluiten, omdat ze hun restaurants niet kunnen openen. Zelfs bedrijven zullen niet goed kunnen functioneren vanwege constante onderbrekingen. Het zal veel duurder zijn voor mensen om in hun eigen generatoren te investeren.


Guscina merkt op dat dit een veel duurdere aanpak is dan het probleem op te lossen via een juist prijsmechanisme. Dit is een kwestie die nog moet worden opgelost. Het gaat niet alleen om het ministerie van Financiën en Planning, maar ook om het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dat een voorstel moet doen. Het voorstel zal dan moeten worden geëvalueerd en daar moet mee worden ingestemd.

De IMF-vertegenwoordiger liet weten dat de aanpassing van elektriciteitstarieven geleidelijk kan worden ingevoerd en op een manier waarbij men af zal zijn van gesubsidieerde tarieven. Bij vraagt om even goed na te denken wie allemaal gesubsidieerd worden en antwoordt: iedereen. “Het geld is geen onbeperkte bron,” zegt Guscina.

Met betrekking tot de evaluatie zegt Guscina dat ze zeer goede en productieve discussies hebben gehad en is van oordeel dat Suriname samen met het IMF in een goed stadium is. “De macro-economische fundamenten zien er beter uit, de economie lijkt gestabiliseerd te zijn en we zien dat als een direct resultaat van een strak monetair- en begrotingsbeleid. Deze twee gaan hand in hand. De stabiliteit die men momenteel waarneemt is geen toeval, het is het resultaat van die maatregelen,” aldus Guscina.

 

| suriname herald | Door: Redactie