• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoge Raad der Nederlanden brengt beleefdheidsbezoek aan president Santokhi

| snc.com | Door: Redactie


Op woensdag 23 november 2022 hebben de hoge functionarissen van de Nederlandse rechterlijke macht een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Santokhi. Hofpresident Iwan Rasoelbaks, Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en ambassadeur Henk van der Zwan waren ook deelgenoot van dit bezoek.

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele-, straf- en belastingzaken. De hoge raad beoordeelt of een lagere rechter bij uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd.De president van deze raad, Dineke de Groot, laat optekenen dat de Surinaamse en Nederlandse rechtspraak tot dezelfde rechtsfamilie behoren. Het

is daarom van belang om in contact te blijven voor verdere ontwikkelingen. Om ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig deze gezamenlijk uit te diepen.

Tot slot tekenden De Hoge Raad en het Hof van Justitie een intentieverklaring. President de Groot is bijzonder positief ingestemd en heeft ook aangegeven dat de Hoge Raad Suriname zal blijven ondersteunen met haar expertise.

hogeraad

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie