• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HOF VAN JUSTITIE BESLIST: STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING EX-MINISTER HOEFDRAAD NIET ONRECHTMATIG

| united news | Door: Redactie

Foto: Ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad en op de achtergrond het Hof van Justitie | Auteur: Wilfred Leeuwin.

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft afgelopen maandag beslist dat de strafrechtelijke vervolging van ex-minister Gilmore Hoefdraad door het Openbaar Ministerie (OM), rechtmatig is.

Een Hof kamer onder leiding van rechter Anand Charan heeft zich uitgesproken over de preliminaire verweren die de verdediging van Hoefdraad heeft opgeworpen. De zaak die in hoger beroep in behandeling is bij het Hof van Justitie, zal nu normaal worden voortgezet op 15 juni dit jaar.

De verdediging van de gewezen minister die in eerste aanleg is veroordeeld voor 12

jaar gevangenisstraf maar voortvluchtig is, had opgeworpen dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat De Nationale Assemblee tot twee keer toe de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad in behandeling heeft genomen. Bij de eerste vordering gedaan door de Procureur-Generaal heeft het parlement, toen onder leiding van Jennifer Geerlings Simons de vordering afgewezen. Bij de tweede vordering gedaan door de P.G heeft het parlement onder leiding van huidig voorzitter Marinus Bee, de vordering wel toegewezen. Hierdoor kreeg het Openbaar Ministerie vervolgingsbevoegdheid.

Volgens de verdediging is het tweemaal oordelen over de in staat van beschuldiging stelling gelijk aan

het Idem Nebis beginsel of wel het twee keer veroordelen van een verdachte voor hetzelfde feit. Het Hof van Justitie heeft dit verweer verworpen omdat volgens haar hier geen sprake is van een rechterlijke veroordeling en Hoefdraad dus niet twee keer terecht staat voor hetzelfde feit.

Het Hof heeft het preliminair verweer van de verdediging dat Hoefdraad niet is gehoord bij de tweede vordering voor in staat van beschuldiging stelling, ook verworpen. Het Hof vindt dat een brief van een procesgemachtigde (advocaat Frank Truideman die intussen is overleden…red), die een schriftelijke reactie had gegeven op het vervolgen van Hoefdraad, gezien mag worden als het verweer van de ex minister. Deze brief is ook opgenomen in het strafdossier.

De verdediging van Hoefdraad vindt deze uitspraak op de preliminaire verweren raar en onbegrijpelijk. Raadsman Murwin Dubois die Hoefdraad in het strafproces verdedigt, zegt dat het parlement in deze kwestie een bestuurlijke instantie is die vervolging of afzetting mogelijk maakt. Het besluit daartoe is een eind besluit. Daarover zegt het Amerikaans Hof dat met het heropenen van de zaak op dezelfde gronden om een nieuwe zaak aan te spannen, het Nebis Idem Beginsel wordt geschonden. Deze opvatting wordt versterkt door het reglement van orde van het parlement waarin artikel 59 uitdrukkelijk staat dat het parlement niet mag terugkomen op een eerder genomen besluit, als er geen nieuwe feiten zijn of als er informatie ontbreekt die het eerder genomen besluit onmogelijk zouden hebben gemaakt.

Dubois vindt het een enorme schending van het persoonlijk recht van Hoefdraad wanneer het Hof van mening is dat hij niet gehoord hoefde te worden bij de tweede in staat van beschuldiging stelling en verwijst naar een brief van een gemachtigde advocaat. “Het is het persoonlijk recht van betrokkene om gehoord te moeten worden. Wanneer een instantie een besluit heeft genomen moet bij dat besluit ten minste vast staan dat de persoon om wie het gaat in persoon is gehoord. Dus verwijzen naar een procesgemachtigde is een miskenning van het persoonlijk recht van Hoefdraad”, zegt Dubois.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: HOF VAN JUSTITIE GAAT UITSRAAK DOEN WEL OF GEEN RECHTMATIGE BERECHTING EX MINISTER HOEFDRAAD

 

| united news | Door: Redactie