• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GROTE INVESTERING IN WATERVOORZIENING BOVEN-SARAMACCA EN BOVEN-SURINAME

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo.

Drinkwaterprojecten ingehuldigd tijdens ministeriële missie.

Schoon en veilig drinkwater is essentieel voor leven en gezondheid. In lijn met het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 6) van de VN, investeert Suriname fors in watervoorziening, met name in rurale gebieden. Van 4 tot en met 6 juli jl. vond een ministeriële missie plaats naar Boven-Saramacca en Boven-Suriname, waar de startsein is gegeven voor diverse cruciale waterprojecten.

Een belangrijk hoogtepunt was de officiële aftrap van de bouw van een oppervlaktewaterzuiveringsstation in Pusugrunu, Boven-Saramacca. Dit project, met een budget van ruim SRD 13 miljoen, zal de dorpen Pusugrunu, Bethel, Tevreden, Pijeti

en Soekibaka voorzien van schoon drinkwater. De financiering komt uit de staatsbegroting.

Tijdens de ceremonie benadrukte minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, het belang van zuinig en duurzaam gebruik van de nieuwe voorzieningen. De realisatie van het waterstation is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de medewerkers van NH en de samenwerking met het Belgisch waterbedrijf BOSAQ. Trainingen voor het onderhoud van de systemen zullen worden verzorgd aan lokale bewoners in Pusugrunu en Boven-Suriname.

Naast Pusugrunu werden ook de dorpen Solang, Godo, Bofokule, Granslee en Akwawkonde in Boven-Suriname bezocht. Daar werden eveneens drinkwaterprojecten gelanceerd in aanwezigheid van traditionele gezagsdragers, districtscommissaris Frits

Dinge en vertegenwoordigers van NH.

De minister benadrukte dat met de start van deze projecten een belangrijke stap is gezet richting watervoorziening voor alle inwoners van Boven-Suriname. De nieuwe systemen zullen binnenkort in gebruik worden genomen.

De waterprojecten in Boven-Saramacca en Boven-Suriname dragen significantief bij aan de realisatie van SDG 6 en zorgen voor een duurzame watervoorziening voor de bewoners. Dit zal leiden tot een verbeterde gezondheid, welzijn en economische kansen in de regio.

PERSBERICHT|GOV.SR

 

| united news | Door: Redactie