• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grote delen West-Suriname lijden onder droogte

| suriname herald | Door: Redactie

Grote delen van West-Suriname hebben te lijden onder de aanhoudende droogte. Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van ressort Kabalebo zegt dat er in haar gebied geen sprake is van bosbranden, maar volgens haar vormt de situatie een groot probleem voor de ondernemers in het gebied. Ook de voedselvoorziening dreigt in gevaar te komen.

Suriname wordt de afgelopen geteisterd door extreme droogte met bosbranden als gevolg en het opdrogen van rivieren in het zuiden. Een team van Keynews Suriname heeft de afgelopen week via Nickerie het zuiden des land aangedaan. De beelden zijn zorgwekkend en daarnaast verloopt de hulp vanuit de overheid niet

naar wens.

Dc Lewis zegt contact te zullen opnemen met de centrale overheid ten aanzien van de problemen die zich nu voordoen in het gebied. Volgens de burgermoeder zijn Apoera en omgeving niet voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. De Meteorologische Dienst heeft aangegeven dat de droogte tot augustus kan aanhouden.

Lewis meent daarom dat er nu al voorbereidingen getroffen moeten worden om vooral de landbouwers tegemoet te komen. Zij heeft reeds een beroep gedaan op de lokale gemeenschap om geen vuil te verbranden, aangezien dit het risico op een bosbrand vergroot.

 

| suriname herald | Door: Redactie