• vrijdag 14 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GRATIS WIFI VOOR ALLE LEERLINGEN EN DOCENTEN OP ZES VOS-SCHOLEN!

| united news | Door: Redactie

Deze strategische stap staat in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met name doel 4 (“Kwaliteitsonderwijs”), doel 9 (“Industrie, Innovatie en Infrastructuur”), en doel 17 (“Partnerschappen voor de doelen”). 

Allereerst draagt dit initiatief bij aan SDG 4 door de toegang tot kwaliteitsonderwijs te vergroten. Door gratis wifi op scholen aan te bieden, wordt het mogelijk voor studenten om gemakkelijker toegang te krijgen tot educatieve hulpmiddelen, online leermaterialen en informatiebronnen, waardoor hun leerervaring wordt verrijkt en hun educatieve kansen worden verbeterd. 

Daarnaast ondersteunt het project SDG 9 door te investeren in infrastructuur en technologische innovatie. Door wifi-connectiviteit op

scholen uit te breiden, wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitale infrastructuur, wat essentieel is voor de groei van de digitale economie en het bevorderen van technologische vooruitgang. 

Ten slotte sluit dit initiatief aan bij SDG 17 door samenwerking en partnerschappen te stimuleren. Het tot stand brengen van gratis wifi op scholen vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, scholen, internetproviders en andere particuliere en publieke organisaties. 

| united news | Door: Redactie