• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Governor Roemer: Voldoende deviezen om koers te verdedigen

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De Centrale Bank van Suriname (CBvS) beschikt over voldoende deviezen om de wisselkoers te verdedigen mocht door een grote vraag van marktpartijen daar een grote druk op komen te staan. Daarnaast zijn er in de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ter uitvoering van de economische herstelmaatregel voorzieningen getroffen om de wisselkoers te verdedigen. Zo reageerde CBvS-governor Maurice Roemer op vragen van de pers. “Een aanval vanuit een partij gewoon zal niet mogelijk meer zijn zoals het nu in de markt werkt”, zei de governor.

Wie vreemde valuta nodig heeft, kan niet meer naar de CBvS zoals

dat jaren geleden het geval was, maar moet naar de cambio’s of handelsbanken. Roemer en minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zijn ingenomen dat wisselkoersen voor vreemde valuta zijn gedaald en al ruim een jaar vrij stabiel zijn.

“Een aanval op de koers is niet meer mogelijk”

Governor Maurice Roemer

Momenteel schommelt de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar rond de SRD 33. Raghoebarsing meent dat deze nog een beetje lager kan. Echter, deze trend mag niet te ver naar beneden doorschieten, anders wordt de concurrentiepositie van Suriname slechter ten opzichte van andere landen, uitte hij zijn bezorgdheid.

Valutareserve

Is er voldoende vreemde valuta bij

de CBvS om de koers te verdedigen? “Ja, we hebben genoeg”, antwoordde Roemer op een concrete vraag van de Ware Tijd. Hij merkte op dat de CBvS momenteel een valutareserve heeft die ruim zes tot zeven maanden export kan dekken. De minimale norm is drie maanden.

Op dit moment heeft het land, aldus de governor, voldoende inkomsten uit onder meer exportopbrengsten. “Een aanval op de koers is niet meer mogelijk”, benadrukte hij. Roemer wees erop dat dit voornamelijk komt omdat er nu sprake is van unificatie van de wisselkoers die nu door vraag en aanbod wordt bepaald, niet meer door de bank.

Indien er in de markt op een gegeven moment een te grote vraag is naar vreemde valuta kan de bank inspringen op basis van voorzieningen die in de overeenkomst met het IMF zijn opgenomen. “Daar zijn er spelregels voor. Dat kan dagelijks, maar dat kan ook op een andere manier van interventie”, aldus Roemer.

Prijzen goederen

De governor legde uit dat in het verleden de vraag op de valutamarkt groot was vanwege vertraging van betalingen aan Surinaamse importeurs. Dit maakte deviezen schaars waardoor importeurs bereid waren veel meer te betalen dan de gangbare koersen om hun valutabehoefte voor nieuwe importen te voldoen. Hij constateert dat er momenteel “een redelijk evenwicht” is in de vraag naar deviezen.

Volgens Raghoebarsing ziet het ernaar uit dat de lucht die in de wisselkoers zat er nu uit is. Hij verwacht de komende periode dat handelaren de prijzen van goederen gaan verlagen, aangezien de koers al maanden is gestabiliseerd en er al verschillende importcycli voorbij zijn. Hij meent dat ze in de huidige situatie met lagere prijzen nog steeds in staat zullen zijn goede winsten te maken zonder de prijzen van hun producten onnodig hoog te houden.

| de ware tijd | Door: Redactie