• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gezamenlijke vakbeweging laat haar tanden zien

| suriname herald | Door: Redactie

Wanneer we een strijd beginnen, we tek’ en gangster.” Revelino Eijk, vertegenwoordiger van de Surinaamse Politiebond (SPB), sprak vandaag klare taal tijdens de vergadering van de gezamenlijke vakbeweging. Bij de bijeenkomst, gehouden in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) aan de Gemenelandsweg, heerste een grote drukte. 

Eijk benadrukte dat dit een lange en zware strijd zal worden. Hij drukte de aanwezigen echter op het hart om de moed niet te verliezen. Volgens hem moet de werkende klasse zich niet laten afschrikken. De grote aantallen aanmeldingen van ambtenaren en hun gelijken zijn volgens hem een duidelijke weergave van de grote

nood binnen de samenleving.

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft zich vandaag ook aangesloten bij de vergadering van de vakbonden. Vertegenwoordiger Bernice Barron geeft aan dat de FOLS zich kan vinden in de eis van de vakbeweging dat bepaalde aspecten van de Btw-wet, waaronder de verhoging van de belasting op benzine van 5 naar 10 procent, teruggedraaid moeten worden. Zij gaf aan dat de leerkrachten het heel moeilijk hebben en deed een oproep naar de afwezige leerkrachten om ook hun ondersteuning te bieden.

De Vereniging Rechtspositie Militairen in Suriname heeft zich vandaag ook aangesloten bij de overige vakbeweging. Ondervoorzitter Leeflang geeft aan dat de militairen gereed zijn om de strijd aan te gaan.

Max Breinburg, vertegenwoordiger van de veiligheidsbonden, kwam ook aan het woord. Hij liet zijn licht schijnen op zowel de Btw-wet als het verhogen van de belastingvrije grens. Volgens hem is de regering al jaren bezig om de grens “zogenaamd” te verhogen, maar tot nu toe zonder resultaat. Hij stelt dat de regering niet langer dan een maand heeft om dit gerealiseerd te krijgen.

Lloyd Pool, die namens de gezondheidsbonden het woord voerde, geeft aan dat de rek eruit is. Hij bracht in herinnering dat gezondheidsmedewerkers maanden moeten wachten op een overbruggingstoelage. Hij drukte de mensen op het hart niet ontmoedigd te raken.

Joyce de Vlugt, voorzitter van de douanebond, gaf aan dat de Btw-wet rammelt aan alle kanten. Volgens haar lapt de regering kritiek aan haar laars. Dit is duidelijk te zien aan het feit dat de wet kort na aanname weer gewijzigd moest worden.

Voor Dayanand Dwarka van C-47 is de maat vol. Volgens hem heeft de regering een falend beleid gevoerd dat heeft geleid tot armoede en het afbreken van de middenklasse. Hij gaf aan dat dit een rechtvaardige strijd is die gevoerd zal worden.

Aan het einde van de toespraken werd een korte straatactie gehouden onder begeleiding van de politie. De groep is opgeroepen voor morgen 09.00 uur om zich te begeven naar het DNA-gebouw. Eijk benadrukte dat het handhaven van de orde hierbij van eminent belang is.

Zie hieronder een live rapportage in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie