• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gerold Sewcharan herkozen als PRO-voorzitter

| suriname herald | Door: Redactie

Gerold Sewcharan en zijn bestuur werden gisteren tijdens een algemene vergadering van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) herkozen. Hij is tevens ook de politieke leider van de PRO. Sewcharan en zijn hoofdbestuursleden zijn bij acclamatie voor een tweede termijn van zes jaar gekozen. Voormalige hoofdbestuursleden van de PRO, zoals Curtis Hofwijks, Stefano ‘Pakittow’ Biervliet, Bryan Boerleider, Antoon Karg, Benito Pick en Kai Du, hebben zich niet meer kandidaat gesteld als hoofdbestuursleden.

Hofwijks, Pakittow en de andere vorige hoofdbestuursleden, die betrokken waren bij de oprichting van de PRO, zijn nog steeds actief en nauw betrokken bij de partij. Ze hebben

aangegeven, dat ze op dit moment andere prioriteiten hebben, waaronder de focus op hun gezinsleven. Sewcharan geeft tegenover Suriname Herald aan dat hun keuze begrijpelijk is. Ze ondersteunen de PRO nog steeds, benadrukt de PRO-voorzitter, het is niet dat ze de partij verlaten.

Sewcharan geeft aan dat het bestuur momenteel uit zes personen bestaat en dat het de bedoeling is om dit uit te breiden met nog twee leden. In de statuten van de PRO staat dat het bestuur moet bestaan uit een samenstelling van mannen en vrouwen. Momenteel zijn er meer vrouwen dan mannen in het bestuur. Zelf heeft Sewcharan

hier geen probleem mee, zegt hij lachend, maar statutair staat aangegeven, dat er evenveel mannen als vrouwen moeten zijn in het bestuur.

De kiezer opzoeken

Het nieuwgekozen bestuur zal zich samen met haar leden opmaken om deel te nemen aan de verkiezingen van 25 mei 2025. De PRO heeft deskundigen aangetrokken die hen gaan adviseren en begeleiden waar nodig. “We gaan nu meer nog dan in 2020 de kiezer opzoeken,” zegt Sewcharan. De PRO is zelfs bereid om de mensen tot in hun woonkamer te spreken om de boodschap van de nieuwe politiek over te brengen. De PRO zal huis-aan-huis- bezoeken doen en hoopt dat de mensen hen zullen ontvangen.

De voorzitter laat duidelijk weten dat de PRO over kennis beschikt en weet heeft van de verschillende wetten, de Grondwet, de beginselen van behoorlijk bestuur en de staatsinrichting van het land. Hij merkt op dat als de PRO in deze regering had gezeten, de toestanden die zich hebben voorgedaan niet zouden zijn gebeurd.

Slechts een politiek leider

De PRO heeft na de verkiezingen gekozen om geen meerdere politiek leiders meer te hebben, maar slechts een politiek leider. Deze is nu Sewcharan. Na breedvoerig te hebben gediscussieerd, is de PRO tot de conclusie gekomen dat het stelsel dat de PRO had bij de oprichting van de partij, een driekoppig politiek leiderschap, niet werkt in Suriname. Dit werd afgeschaft in een algemene vergadering in 2023.

Sewcharan merkt op dat de kiezer in Suriname een politiek leider wenst bij een politieke partij en daarop heeft de PRO ingespeeld. De leden van de PRO hebben aangegeven, dat de rol van voorzitter en politiek leider verenigd mogen zijn in een persoon.

De algemene vergadering werd gehouden in het jeugdcentrum en Sewcharan merkt op dat de zaal vol was en dat er beduidend veel meer mensen waren dan bij voorgaande algemene vergaderingen. De overige leden van de PRO zijn Joan Nibte (ondervoorzitter), Jennifer Wong Swie San (penningmeester), Sharmila Chandi (secretaris), Audrey Christiaan (lid) en Fabienne Alfaisi (lid).

| suriname herald | Door: Redactie