• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Geen vergunning voor casino’s zonder hotel

| suriname herald | Door: Redactie

Na de aanname van de Wet casinowezen zullen geen vergunningen verleend worden aan mensen die alleen een casino willen bouwen. Deze ondernemers moeten verplicht investeren in een hotel. Er zijn nu reeds 20 vergunningen uitgegeven voor casino’s. Asiskumar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat de ondernemers met een casino na aanname van de wet twee jaar de tijd krijgen om te investeren in een hotel.

Na drie jaar moeten ze dan operationeel zijn. Indien dat niet lukt, moeten de ondernemers volgens Gajadien een andere onderneming gaan zoeken. Volgens de wet zouden ondernemers die pas na drie jaar

operationeel zijn een vergunning krijgen. Gajadien is niet eens hiermee en zei dat als de mensen voldoen aan de gestelde eisen zij meteen hun vergunning kunnen krijgen.

De wet wil maximaal 20 vergunningen uitgeven aan casinobedrijven in Suriname. Gajadien maakte een indeling waarbij dit aantal op 17 komt. Het voorstel van Gajadien is om in Paramaribo maximaal vijf casino’s toe te staan, in Wanica en de andere grensdistricten maximaal twee en in de overige districten maximaal één. Voor Paramaribo geldt een minimale investering van US$ 20 miljoen met maximaal 100 kamers. 

Voor Wanica en de grensdistricten geldt een minimale investering van US$

10 miljoen met minimaal 75 kamers en voor de overige districten geldt een minimale investering van US$ 7,5 miljoen met minimaal 60 kamers. Gajadien is van mening dat met deze wet werkgelegenheid, economische ontwikkeling en toerisme wordt bevorderd. De ondernemers zullen omdat ze zo een dure investering hebben gepleegd opzoek gaan naar de toeristen zodat zij hun geld terug kunnen verdienen.

Barkat Mohab-Ali (VHP) wilde weten waarom we maximaal 17 casino’s willen op een inwonertal van 600.000 terwijl Nederland en België met veel meer inwoners respectievelijk 14 en negen casino’s in totaal hebben. 

Sham Binda (VHP) merkte op dat het een grote investering is om een complex te vinden en een nieuw gebouw op te zetten met kamers. “We moeten voorzichtig zijn dat we belangen van andere mensen hier vooropstellen, want er zijn maar enkelingen die dat geld hebben om die investering te doen, waardoor we andere mensen die zich aan de regels houden uitsluiten. Ik ben niet van plan om hier te pleiten voor mensen die kapitaalkrachtig zijn om miljoenen te gaan investeren”, zei Binda. 

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP en Melvin Bouva (NDP), wilden weten wat de onderbouwing is voor het aantal casino’s per district. Bouva vroeg ook wat er met de reeds uitgegeven vergunningen zal gebeuren nu een totaal andere verdeling is voorgesteld. 

Volgens de wet zullen de casino’s moeten voldoen aan de Wet op de jaarrekening waarbij de administratie van het hotel en het casino als één beschouwd moet worden. De vergunningen zullen ook niet meer aan een persoon verleend worden, maar aan een NV. Hiermee voorkomt de regering dat vergunninghouders de vergunning doorverhuren. 

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie