• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Geen dambreuk geconstateerd langs Weg naar Zee

| suriname herald | Door: Redactie

Recentelijk zijn via sociale media berichten verspreid over een vermoedelijke dambreuk aan de Brantimakkaweg te Weg naar Zee. Het ministerie van Openbare Werken benadrukt echter dat er geen sprake is van een dambreuk zoals gesuggereerd wordt op sociale media. Na ontvangst van een melding van een buurtbewoner over enkele ondergelopen percelen, heeft het ministerie een technisch team ter plaatse gestuurd voor inspectie. Uit het onderzoek blijkt dat de dam zelf stabiel is gebleven.

Op twee locaties waar bewoners geen toestemming hebben gegeven voor het aanleggen van een kleidam om het water tegen te houden, is het water op deze percelen gestegen.

Hierdoor is op drie plaatsen water over de Brantimakkaweg gestroomd, waarbij een deel van de weg is weggespoeld.

Het water heeft zich echter niet verspreid over de landbouwgronden aan de zuidelijke zijde van de Brantimakkaweg, maar is afgevoerd via watergangen die verbonden zijn met het afvoerkanaal. Momenteel wordt er actief gewerkt aan het herstel van de weg en wordt continu gewaakt over de stabiliteit van de dam, meldt het ministerie in een persbericht.

Het ministerie van Openbare Werken heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan dit gebied en verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de kust te beschermen. Zo is enkele jaren geleden

een waarschuwingsbord geplaatst voor overstromingsgevaar.

In 2014 en 2015 werden palen geplaatst langs de kustlijn als fysieke barrière tegen erosie. Vervolgens zijn er dijken opgeworpen, waar het ministerie nog steeds aan werkt vanwege erosie door de stijgende zeespiegel en sterke getijden en golven. Hoewel de opgeworpen kleidijk is verhoogd om de hoge waterstanden tegen te gaan, blijft dit een uitdaging vanwege de toenemende zeespiegel.

Volgens voorspellingen van de Maritieme Autoriteit Suriname zullen we de komende maanden vaker te maken krijgen met hoge waterstanden. Buurtbewoners zijn hierover eerder geïnformeerd en worden aangemoedigd om zelf ook voorzorgsmaatregelen te nemen. Het ministerie van Openbare Werken zegt zich te blijven inzetten om de stabiliteit van de kleidijk te handhaven en te monitoren, om zo de bewoners te beschermen. 

Er wordt binnenkort een overleg gepland met lokale deskundigen om een acute oplossing te bespreken voor Weg naar Zee, als opmaat naar een duurzame oplossing. Bovendien heeft het ministerie gesprekken gevoerd om internationale financiering te verkrijgen voor een meer duurzame constructie.

| suriname herald | Door: Redactie