• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gebrek aan financiële middelen sta-in-de-weg voor oplossing landelijk waterprobleem

| suriname herald | Door: Redactie

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft dinsdag in het parlement gereageerd op de vele vragen en opmerkingen over het landelijke waterprobleem. Volgens de vicepresident is er in de afgelopen periode niet veel veranderd aan de situatie. 

“De droogte blijft aanhouden en de bronpompen en andere infrastructurele werken zijn nog niet vervangen. De middelen die door de regering zijn goedgekeurd voor SWM ten behoeve van het vervangen van infrastructuur zijn nog niet vrijgemaakt, waardoor het werk nog niet gedaan kan worden”, stelde de vp. 

Hij deelde mee dat de directie van SWM afgelopen week een bespreking heeft gehad met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën

en Planning over de autorisatie van de middelen. Volgens de vicepresident wordt het drinkwaterprobleem op scholen in het binnenland nijpender. 

“Scholen dreigen te sluiten en in sommige gevallen is het rivierwater zo gedaald dat de watertoevoer naar het zuiveringssysteem droog komt te liggen. Op locaties die via de weg bereikbaar zijn, wordt water met watertrucks geleverd”, deelde de vp mee. 

Thans bieden Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Nationaal Leger assistentie in Para, Brokopondo en gedeeltelijk Sipaliwini. Volgens de bewindsman vormen betalingsachterstanden een uitdaging voor ondernemers die nu bereid zijn het water te distribueren. 

“Ik hoop dat de achterstanden gauw worden

ingelopen. Drie bedrijven die water leveren geven aan dat zij water kunnen leveren, maar ook moeten tanken. Ze hebben hun betaling niet gehad. Nu zijn ze wel bereid te helpen omdat het zo droog is”, stelde Brunswijk.

Volgens de vicepresident heeft SWM reeds een overzicht gegeven van wat er gedaan moet worden om het probleem op te lossen, maar het enige wat er moet komen is geld. Brunswijk wist mee te delen dat het drinkwaterprobleem te Henar reeds is opgelost en dat over twee weken de bron te Paradise zal worden opgeleverd, waardoor het drinkwaterprobleem ook hier tot het verleden zal behoren.

Rabin Parmessar (NDP) zei dat de prioriteiten van de regering niet goed liggen en wilde weten wat het beleid is van de regering. Hij vroeg waar al het geld naartoe gaat nu de staat meer ontvangt vanwege de hoge prijs van olie en goud. Patricia Etnel (NPS) zei dat het onmogelijk is dat de vicepresident zo’n verhaal vertelt aan het parlement. 

Volgens haar liggen de prioriteiten van de regering verkeerd, omdat er wel geld is voor de bouw van een parlementsgebouw voor US$ 6 miljoen en het slopen van een politiegebouw dat nu niet nodig is. Etnel zei dat niet de directeur van SWM met de minister moet praten, maar dat de vicepresident de bevoegdheid heeft om de opdracht te geven. “Het waterprobleem is veel te belangrijk. We accepteren dit niet”, aldus Etnel.

De vicepresident merkte op dat het niet zo is dat de regering geen prioriteit geeft aan de oplossing van het waterprobleem. Hij wees erop dat de regering US$ 7 miljoen heeft goedgekeurd voor de oplossing van het probleem en dat de regering water voor eenieder wil.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie