• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gajadien wil nieuwe leiding voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting

| suriname herald | Door: Redactie

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien pleit voor een evaluatie van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Hierna bepleit hij een grondige herziening van het departement, waarbij alle leidinggevenden moeten worden vervangen door president Chan Santokhi. Deze oproep wordt gemotiveerd door de teleurstellende prestaties van het ministerie gedurende de afgelopen jaren, met name tijdens de lopende crisis in het land.

Gajadien benadrukt dat de benoeming van de juiste kandidaat voor het ministerie cruciaal is, ongeacht de politieke partij waaruit deze afkomstig is. Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) krijgt kritiek van de fractieleider vanwege talrijke schandalen en

onduidelijkheden, wat tot ontevredenheid in de samenleving heeft geleid.

De VHP-fractie had eerder al aangegeven dat, indien de partij niet over de benodigde capaciteit beschikt, er extern gezocht moet worden naar een geschikte kandidaat met de vereiste kennis en vaardigheden. Volgens Gajadien is dit nog niet gebeurd. Tijdens een uitzending op ABC Radio stelt de politicus dat de ontstane problemen nu duidelijk zijn geworden.

Hij benadrukt dat de geschikte kandidaat niet noodzakelijk uit de VHP hoeft te komen. Op de vraag of collega-parlementariër Mahindre Jogi, gezien zijn kennis van grondzaken, een geschikte kandidaat zou kunnen zijn voor GBB, antwoordt Gajadien resoluut met “absoluut niet.” Zonder specifieke personen te bespreken, geeft hij aan dat er betere kandidaten zijn.

Gajadien wijst erop dat ook de VHP-ministeries niet vrijuit gaan. Hij ziet op alle departementen de noodzaak van versterking, waarbij hij specifiek Volksgezondheid noemt vanwege zorgwekkende situaties binnen de gezondheidszorg. Verder benadrukt hij de dringende behoefte aan versterking bij Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie