• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gajadien: Te weining inkomsten goudsector door laksheid

| starnieuws | Door: Redactie

Asis Gajadien, voorzitter van commissie van rapporteurs, wijziging Deviezenregeling. (Beeld: DNA TV)

In De Nationale Assemblee is vrijdag heftig gediscussieerd over 3 artikelen van de koloniale Deviezenregeling van 1947. Diverse Assembleeleden hadden liever een integrale wijziging. Nu worden slechts enkele zaken gewijzigd waarbij 'de gouverneur', nu president van het land, de wisselkoers en het deviezenbeleid niet meer bepaalt. Commissievoorzitter Asis Gajadien

(fractieleider VHP) merkte op dat de wijzigingen te maken hebben met de Bankwet. De drie artikelen zijn strijdig met de nieuwe Bankwet. Gajadien had brede steun toen hij aan de kaak stelde dat het geld niet gehaald wordt bij de kleinschalige goudsector, waar de ordening maar uitblijft. Door laksheid van de regering loopt het land inkomsten mis uit de goudsector.

Ook voerde Gajadien aan dat de minister van Financiën en Planning de overzichten die beloofd waren, niet heeft doorgestuurd naar De Nationale Assemblee. Het gaat om inkoop en export van goud door diverse bedrijven. Rabin Parmessar (fractieleider NDP), fractiegenoten Stephen

Tsang, Ebu Jones, Jennifer Vreedzaam, Ann Sadi en BEP fractieleider Ronny Asabina, benadrukten dat er een gebrek is aan transparantie. Er wordt een wet behandeld zonder dat de vereiste informatie is verstrekt. Ook zijn diverse betrokkenen niet gehoord. Tsang voerde aan dat beleidsvraagstukken niet zijn beantwoord, waardoor de wetswijziging niet klaar is voor de openbare behandeling. Gajadien voerde aan dat de gebruikelijke procedure is gevolgd. Tsang heeft er ook moeite mee dat zijn standpunten niet zijn opgenomen in het eindverslag.

Er zijn volgens Gajadien meer dan 30 goudexportbedrijven. "Waar je ook komt, waar je ook terechtkomt. Eerste wat men vraagt is 'eehh mi wani wan goudexportvergunning'. En dan vraag ik de regering om mij aan te geven wat het beleid is", stelde Gajadien. Hij wil weten hoeveel goud de bedrijven opkopen en exporteren. De regering moet daar een overzicht van kunnen geven. Het land moet het op dit moment hebben van de goudsector. Daar liggen de verdiensten, voerde de commissievoorzitter aan. Goudopkoopbedrijven kopen goud op, maar de exportcijfers zijn in schril contrast daarmee. "Worden er zoveel sieraden in het land gedragen van duizenden kilo's?" vroeg Gajadien. Vanuit de regering zijn er tekortkomingen om de goudsector te ordenen.

Asabina benadrukte dat er een loopje wordt genomen met de samenleving wat de ordening van de kleinschalige goudsector betreft. Als de wil niet aanwezig is zal de ordening ook niet komen. Binnen de coalitie is er ook ook geen eenduidigheid. De vicepresident zegt A en de president B. Er wordt gesproken over nonsens en grote leugens door de leiders van het land. Er vinden oneigenlijke praktijken plaats in de kleinschalige goudsector, maar deze worden niet aangepakt. Asabina stelde dat het geld niet gehaald wordt waar dat moet, maar telkens wordt er meer belasting van het volk gevraagd op arbeid en consumptie. De vermogensbelasting blijft uit. De beleidskeuze bij de aanpassing van de Deviezenregeling is niet duidelijk. Net als diverse andere leden, pleitte Asabina ook voor een integrale benadering. De vraag werd ook gesteld of er nog een Deviezencommissie nodig is. Het deviezenbeleid moet bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) worden ondergebracht.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zei dat met de drie artikelen harmonisatie wordt gebracht met de Bankwet. De integrale wijziging moet nog komen. Er zal verder gewerkt worden hieraan. De commissie die benoemd is voor deze wetswijziging zal verder aan de slag gaan. De komende week is er een overlegmoment tussen De Nationale Assemblee, de minister en de governor van de CBvS. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk omdat de president niet de wisselkoers en het deviezenbeleid bepaalt. De wisselkoers komt tot stand door vraag en aanbod. De bewindsman beloofde de gevraagde overzichten op te sturen. De vergadering is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

De tweede vergadering waar het nieuw Burgerlijk Wetboek verder behandeld zou worden, is niet doorgegaan. De presentielijst was getekend door slechts 24 leden. Om rechtmatig te kunnen vergaderen, zijn 26 leden nodig.

| starnieuws | Door: Redactie