• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EAS neemt deel aan CEOGS 2024

| cds | Door: Redactie

De Suriname Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition 2024, CEOGS 2024, zal dienen als een essentieel forum waar lokale talenten en bedrijven hun capaciteiten kunnen demonstreren. Verwacht wordt dat het evenement economische kansen zal bevorderen door lokale expertise te matchen met de eisen van grote energiebedrijven. Het biedt ook een plek voor innovatie en kennisuitwisseling, cruciaal om de sector vooruit te helpen. De Energieautoriteit Suriname (EAS) zal ook weer deelnemen aan CEOGS 2024, wat hun derde achtereenvolgende jaar van betrokkenheid markeert. De aanwezigheid van EAS aanwezigheid op dit evenement onderstreept hun engagement als regelgevende autoriteit in de energiesector.

Het primaire doel is om de centrale rol in het begeleiden en vormgeven van het energielandschap in Suriname te benadrukken.

Waarnemend directeur Anand Kalpoe geeft aan dat de deelname van EAS aan SEOGS is bedoeld om andere lokale bedrijven te inspireren om deel te nemen aan CEOGS 2024. “Als regelgevende instantie onderhouden we sterke relaties met zowel publieke als private entiteiten binnen de sector. Deze interacties zijn cruciaal voor het verschaffen van bijgewerkte regelgeving, normen en inzichten in de Surinaamse energiesector. Door deze informatie te verspreiden, zorgen we ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van toegestane activiteiten en de

toekomstige richting van de sector”, zegt Kalpoe.

De offshore sector in Suriname staat op de rand van expansie, waarbij aanzienlijke activiteiten worden verwacht op het gebied van de olie- en gasexploratie. Concreet staat de gassector klaar om een cruciale rol te spelen in de energiemix van ons land, die momenteel sterk afhankelijk is van waterkracht- en thermische bronnen. “De kennis die is opgedaan met CEOGS 2024 zal een belangrijke rol spelen bij het verfijnen van onze langetermijnvisie en -strategie voor de komende twintig jaar, en ervoor zorgen dat we ons aanpassen aan zowel interne als externe invloeden”, aldus de EAS directeur.

Reflecterend op CEOGS 2023 en kijkend naar de vooruitzichten voor 2024 stond de deelname aan CEOGS 2023 volgens Kalpoe in het teken van de presentatie van hun visie op de transitie van de energiesector. Deze betrokkenheid heeft al vruchten afgeworpen en geleid tot initiatieven als het Suriname Renewable Energy Forum. De kennis en verbindingen die tijdens deze evenementen worden gelegd, stimuleren een bredere acceptatie van hernieuwbare energiebronnen. “In 2024 willen we dit momentum voortzetten, waarbij we de nadruk leggen op de ontwikkeling van lokale inhoud en capaciteit.”

“We hebben een aantal belangrijke projecten klaarliggen voor voltooiing tegen het einde van het derde kwartaal van dit jaar’, geeft waarnemend directeur Kalpoe aan, Energiesectorplan (ESP): Een alomvattend plan om de ontwikkeling van de sector te begeleiden. Energie-informatiebeheersysteem: Centraliseren en standaardiseren van gegevens met betrekking tot energieproductie en -distributie. Regulatory Accounting Rules: Vaststellen van duidelijke richtlijnen voor financiële verslaggeving binnen de sector. Wetgevingsevaluatie: Actualisering van wetten en stroomafnameovereenkomsten (PPA’s) om deze af te stemmen op de beste praktijken in het Caribisch gebied en daarbuiten.

“Deze initiatieven zijn bedoeld om een solide basis te leggen voor de groei van de sector, waarbij transparantie en verantwoording worden gewaarborgd”, legt hij uit. De waarnemend directeur vindt dat als onderdeel van ons educatieve outreach wij studenten van verschillende faculteiten moeten motiveren om deel te nemen aan CEOGS 2024. Ook dringt de EAS er bij particuliere bedrijven op aan om hun expertise op de beurs te demonstreren. Het doel van EAS is om duidelijk te communiceren wat belanghebbenden van de EAS als toezichthouder kunnen verwachten en wat zij in ruil daarvoor van hen verwachten. “Onze focus blijft liggen op het verstevigen van ons regelgevingskader en het bevorderen van een samenwerkingsomgeving voor alle belanghebbenden. Wij zetten ons in om de energiesector te sturen naar een duurzame en welvarende toekomst voor Suriname”, aldus Kalpoe.

| cds | Door: Redactie