• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DUIDELIJKHEID VEREIST IN CENTRALE BANK-AFFAIRE

| dagblad de west | Door: Redactie

Aanstaande maandag 31 januari 2022, zal kantonechter Maytrie Kuldipsingh vonnis wijzen aan verdachte Robert van Trikt (ex-governor van de Centrale Bank) en de medeverdachten in de Centrale Bank-zaak Ashween Angnoe, Faranaaz Alibaks-Hausil en Ginmardo Kromosoeto, omdat het gaat om het samen en in vereniging begaan van de strafbare feiten die ten laste zijn gelegd. Deze zaak loopt sinds 2020 en een deel van deze verdachten zit nu bijna twee jaar in voorarrest. Wij van Keerpunt, hebben deze zaak vanaf het begin op de voet gevolgd en hebben een aantal punten opgesomd dat wat meer duidelijkheid vereist:

 

Punt 1, hoe is het mogelijk dat op verzoek en aangeven van de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een onderzoek in vijf dagen wordt uitgevoerd door een privé advocaat van de regeringscommissaris, zonder hoor en wederhoor, onder leiding van de ex-directeur Legal van de CBvS, Faranaaz Hausil. Met dit rapport maakte Hoefdraad binnen een week valse aantijgingen in het parlement, nota bene werd na onderzoek van de internationale deskundige van het OM zelf, in het rapport Kroll, aangetoond dat er niets nadeligs is en de contracten internationaal gebruikelijk zijn, dan wel marktconform.

Punt 2, hoe is het mogelijk dat er geen CLAD-onderzoek werd ingesteld, voordat men over is gegaan tot aanhoudingen van de verdachten.

Punt 3, hoe is het mogelijk dat wanneer blijkt dat Hoefdraad en Hausil verklaringen hebben afgelegd die strijdig zijn met de waarheid en blijkende uit documentatie, correspondentie, formele stukken van de Bank, deze niet verder werd onderzocht.

Punt 4, hoe is het mogelijk dat wanneer Hoefdraad overleg en instructies geeft aan getuigen, wat door de ex-directeur van de CBvS, William Orie wordt beaamd bij de RC, waarvoor hij wordt gewaarschuwd door de RC, dit ook niet is meegenomen in het proces.

Punt 5, hoe is het mogelijk dat op aangeven en alle intenties van de gewezen minister, het OM overgaat tot aanhouding zonder in acht te nemen de vereiste beschermmaatregelen van de Anti-corruptiewet voor publieke functionarissen.

Punt 6, hoe is het mogelijk dat Hoefdraad verklaart, dat de projecten ten eerste niet bekend zijn bij hem en de contracten niet bekend zijn bij hem, terwijl hij zelf met de vertegenwoordigers van Clairfield heeft gezeten en ze zelf heeft uitgenodigd naar New York in juni 2019 buiten de CBvS om. Daarnaast ook nog aan Clairfield heeft aangegeven, dat het contract dat hij had ontvangen, niet naar de minister van Financiën gericht moet worden, maar gaarne herzien in een contract voor de CBvS.

Punt 7, hoe is het mogelijk dat aangifte wordt gedaan tegen de ex-governor voor projecten die vallen buiten de taken van de Bank, daar waar alle directieleden, de minister en regering op de hoogte zijn van de projecten, getuige een resolutie van de President zelf, een regeringsbesluit en een overeenkomst betreffende het project Lagarde.

De hele directie was aanwezig en betrokken bij de besprekingen, sessies en in het buitenland bij de besprekingen.

Er is tevens een verklaring van juridische zaken met advies over de projecten, dat deze projecten binnen de taken van de Bank vallen, de projecten worden benoemd in het strategisch plan, internationale speeches van de Bank op het forum van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organization of Islamic Countries (OIC).

Punt 8, hoe is het mogelijk dat de directie de contracten heeft getekend om vervolgens aangifte te doen en beweren dat de projecten nadelig zijn en geen onderdeel zijn van de taken van de bank.

Punt 9, hoe is het mogelijk dat op verzoek van de minister van Financiën, aangifte wordt gedaan, wanneer duidelijk is dat ex-governor Van Trikt en waarnemend governor Geduld, hun ontslag hebben aangeboden in verband met verschil in beleidsinzichten, geen hoor en wederhoor plaatsvindt.

De ingeving van valse intenties van de gewezen minister van Financiën om anderen als zondebok op te werpen, was naar onze mening een manier om de aandacht te verleggen om verder zijn zaken te kunnen uitvoeren.

Wij vragen ons af of het kan zijn, dat het OM in de val is gelokt en niet in de gaten heeft, dat het door Hoefdraad werd meegesleept in een politieke afrekening van de ‘Nee’ drempels tegen de toenmalige NDP-regering. Vooral als we ook nog weten dat Hausil op 5 februari 2020 nog bij de hoofdofficier zat om vragen voor de ex-governor op te stellen namens het OM. Wij vragen ons ook af, waarom Hausil de vergelijkende offertes van SOVX, BDO, Deloitte niet heeft opgeleverd bij het onderzoek, zodat men kon vaststellen dat er wel degelijk vergelijkingen aanwezig waren, voordat er een keuze was gemaakt. Nu staat in de tenlastelegging, dat er geen vergelijking is gedaan. Deze offertes waren naar verluidt, duurder dan Clairfield.

Hoe merkwaardig is het dat op 26 februari 2020 na de aanhouding van Van Trikt, zoals het OM bevestigt, nog een betaling in verband met project Lagarde is gedaan aan de gewezen minister van Financiën ad SRD 143 miljoen.

Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het directieteam van de moederbank bestaande uit Michael Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken), William Orie (directeur Monetaire en Economische Zaken) en Faranaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs).

Deze betaling is naar wij vernemen, geautoriseerd door de regeringscommissaris en de ex- directieleden Maikel Soeknandan, Wiliam Orie, en Faranaaz Hausil, terwijl het deze zelfde functionarissen zijn die op 28 januari 2020 aangifte hebben gedaan tegen ex-governor Van Trikt.

Deze aangifte is gedaan op verzoek van Hoefdraad, waarbij dezelfde functionarissen in de aangifte Van Trikt ervan hebben beschuldigd dat dit project buiten de taken valt van de bank en nadelige contractvoorwaarden zijn bedongen tegen astronomische bedragen. De ex-governor werd kort daarna aangehouden en in verzekering gesteld. Wij vragen ons vervolgens af, of de gewezen governor door zijn handelingen gelijk rijp was voor het gevang, dat hoe kan het dan gebeuren dat de directieleden en regeringscommissaris na de aangifte bewust op basis van hetzelfde project, toch weer geld hebben overgemaakt voor Hoefdraad. Deze bewuste handeling van directie en regeringscommissaris is tot nu toe niet vervolgd door het OM, terwijl de drie betalingen op basis van de presidentiële resolutie van 1 november 2019 die ervoor zijn uitgevoerd door de CBvS, wel zijn toegerekend om de ex-governor aan te kunnen houden.

| dagblad de west | Door: Redactie