• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Droogte bezorgt landbouwers kopzorgen

| suriname herald | Door: Redactie

De aanhoudende droogte zorgt ook bij een aantal landbouwers voor de nodige bezorgdheid. Ze moeten extra kosten maken om hun aanplant van water te voorzien wat ook terug te merken is in de aangeboden prijzen voor de producten. Enkele boeren hebben nu al, vooruitlopend op het aanbreken van het regenseizoen, maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat hun aanplant niet gaat verzuipen.

Landbouwer Rajiev Jaggoe van Calcutta, Saramacca die onder meer bananen teelt zegt, dat de droogte erin heeft geresulteerd dat de groei van zijn gewas erg langzaam gaat. Met de droogte is er alleen zoutwater beschikbaar wat nadelig is. In

gesprek met TBN Prime Alert stelt Jaggoe, dat hij bezorgd is over zijn bijkans 10.000 bomen. Ze zijn rond de vier maanden oud. De landbouwer geeft toe, dat de prijs voor banaan nu wel goed is. 

Volgens de huidige markt wordt ongeveer SRD 40 per kilo gevraagd als groothandelsprijs voor bananen. Jaggoe benadrukt echter dat deze prijs, gezien de hoge productiekosten, niet langer winstgevend is. De teelt van bananen neemt een jaar in beslag, en niet alle geplante zaailingen overleven, wat een risicofactor vormt. 

Bovendien ervaart Jaggoe moeilijkheden bij het vinden van geschikt personeel in Saramacca, aangezien velen de voorkeur geven aan andere werkzaamheden

boven landbouw. Tot zijn spijt moet hij vaak een beroep doen op arbeiders uit Haïti en Cuba, die bereid zijn in de landbouw te werken, in tegenstelling tot sommige lokale arbeidskrachten.

Gezien deze uitdagingen beschouwt Jaggoe de landbouw als een onzekere onderneming. Het is complexer dan het lijkt, en het idee dat boeren rijk worden van landbouw is niet gegarandeerd, legt hij uit. Ondanks de moeilijkheden wil Jaggoe niet overmatig klagen, aangezien landbouw zijn enige bron van inkomsten is. Hij wijst erop dat landbouw een van de weinige eerlijke manieren is om geld te verdienen.

Met het oog op de naderende regenperiode maakt Jaggoe zich zorgen over de staat van de irrigatiekanalen, die door de overheid worden beheerd maar niet vrij zijn van onkruid. Dit kan leiden tot problemen tijdens hevige regenval. Eerder uitten rijstboeren in het district Nickerie al hun zorgen over het gebrek aan geschikt irrigatiewater.

| suriname herald | Door: Redactie