• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNB ONDERSTEUNT PROJECTEN OVER SLAVERNIJVERLEDEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank.

Naast het leveren van een eenmalige financiële bijdrage aan het conserveren van het Surinaams-Nederlands slavernijverleden, zoals bij de renovatie van het huis van de vrijgekochte slavin Elizabeth Samson, gaat De Nederlandsche Bank (DNB) ook een bijdrage leveren aan langetermijnprojecten.

Acties die volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, gericht zijn op het wegwerken van de achterstelling vanwege de slavernij waar groepen in de Surinaamse samenleving nog onder gebukt gaan. Ook komen er programma’s die gericht zijn op documentatie van het slavernijverleden.

Knot was vorige week in Suriname om samenwerking met de Centrale Bank van

Suriname te bespreken, maar ook om na te gaan waar DNB in het kader van het gedeelde slavernijverleden nuttig kan zijn voor het land. Tijdens een interview zei hij dat DNB onderzoek heeft gedaan naar haar rol in de trans-Atlantische slavernij. Daaruit is naar zijn zeggen gebleken dat dat de bank zelf als instituut “niet heel erg heeft verdiend aan de handel van met slavernij geproduceerde goederen”.

Wel is gebleken dat zijn voorgangers uit die periode als parttimer bestuurders actief waren bij financiële instellingen die wel fors hebben verdiend aan financiering van productie die met slavernij tot stand kwam. “Een aantal

ambtsvoorgangers had ook de positie als president van De Nederlandsche Bank in het maatschappelijk debat gebruikt om te pleiten tegen abolitionisme op een moment dat daar al een volwassen discussie in de Nederlandse maatschappij over was gevoerd. Toen afschaffing van slavernij onvermijdelijk bleek, hebben zij gepleit voor compensatie. Niet voor de slaven, maar voor de slavenhouders. Dat vonden we zeer ongepast”, aldus de DNB-topman.

De bank heeft voor haar rol in de slavernij enige tijd terug excuses aangeboden aan nazaten van de slachtoffers.

Knot: “Als follow-up van die excuses hebben wij aangekondigd dat wij twee fondsen beschikbaar wilden stellen. Fondsen die de bank wil benutten om de doorwerking van het slavernijverleden in de huidige maatschappij aan te pakken. Onder andere gaat de aandacht naar achterstelling van bepaalde groepen die nog steeds last hebben van het slavernijverleden, om met gerichte steun daar iets aan te doen.”

Zo zal ervoor gezorgd worden dat het slavernijverleden goed wordt gedocumenteerd en bewaard. In dat kader is een financiële bijdrage geleverd aan de renovatie van het huis van Elizabeth Samson, een van de historische panden in de binnenstad van Paramaribo. Ook komen er langlopende projecten om kinderopvang in achterstandswijken te financieren zodat vrouwen aan het werk kunnen, zich kunnen ontwikkelen en kinderen betere toekomstmogelijkheden worden geboden op het gebied van onderwijs.

Voorts zullen ook acties komen gericht op het bespreekbaar maken en wegwerken van discriminatie. Dit soort projecten wordt nu al uitgevoerd, zei Knot. Op Curaçao bijvoorbeeld wordt een financiële bijdrage gegeven aan het Tula Museum. De langlopende projecten beslaan, een periode van minstens tien jaar, aldus de DNB-topman.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie