• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA niet tevreden met uiteenzetting beleid Volksgezondheid

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft een uiteenzetting over de situatie in de gezondheidszorg. (Beeld: DNA TV)

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) een uiteenzetting gegeven over de situatie in de gezondheidszorg. Hij heeft verschillende aspecten zoals de brain drain, de situatie bij Medische Zending (MZ) en de financiering van de zorg besproken. Echter na
de uiteenzetting van de minister bleek dat zowel de oppositie als de coalitie niet tevreden is. De algemene opmerking was dat de minister een rooskleurig beeld heeft geschetst over de situatie in de zorg. 

Over de brain drain zei Ramadhin dat het ministerie deze probeert te minimaliseren door financiële incentives te geven aan zorgpersoneel en door te blijven investeren in opleidingen. Volgens hem is er ruim SRD 320 miljoen bestemd voor behoudtoelages. Naast deze maatregelen kijkt het ministerie ook naar andere incentives zoals toelagen bij nascholing of studies en de mogelijkheden voor bouwkavels of andere fiscale voorzieningen.

Ramadhin gaf aan dat de

dienstverlening bij MZ in gevaar was gekomen toen de verwachte exploitatiekosten niet tijdig binnen zijn gekomen, maar dat er nu afspraken zijn gemaakt en een bedrag van SRD 9.2 miljoen ter beschikking is om kritieke crediteuren te betalen. Over de financiering van de zorg zei de minister dat er grote schuldvorderingen bestaan tussen partijen in de zorg onderling. Volgens Ramadhin is voor hervorming in de bekostiging van de zorg goede data, herstel van vertrouwen, efficiëntie in verwijzingen van eerste naar tweedelijnszorg en digitalisering nodig om het proces vlotter te laten verlopen. Er is consensus tussen het Staatsziekenfonds (SZF) en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) om de tarieven voor lab-onderzoeken en radiologie aan te passen. Daarnaast is een strategie ontwikkeld voor de aanpassing van de ligdagtarieven. Deze voorstellen zullen binnenkort gepresenteerd worden aan de regering.

Over de geneesmiddelenvoorziening zei de minister dat er al budgetten gealloceerd zijn voor het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) om genoeg medicamenten op de planken te krijgen. “Met betere tarieven zullen ziekenhuizen zichzelf op gegeven moment moeten bedruipen en zullen de rekeningen van BGVS weer optimaal betaald moeten worden”, sprak Ramadhin. Dit betekent dat zorgvuldig gecalculeerd moet worden welk budget en welk ligdagtarief nodig is voor elk ziekenhuis. Dit kan ziekenhuizen prikkelen tot efficiëntie binnen de eigen organisatie. 

Mahinder Jogi (VHP) zei dat hij had verwacht dat de minister zou aangeven wat de uitdagingen en oplossingen zijn in de resterende periode die de regering nog heeft. Volgens Jogi heeft "het volk geen boodschap aan een verhaal dat mooi klinkt, maar dat zij geen eindjes aan kunnen knopen. Als we klaar zijn met deze vergadering moeten we merken dat er actie is gekomen”. Hij vroeg om de lening van US$ 30 miljoen bij de IDB voor renovatie van gebouwen in de binnenstad te verdelen onder volksgezondheid en veiligheid.

Jennifer Vreedzaam (NDP) voerde aan dat de zorgsector in een diep dal zit en dat de werkwijzen van de regering niet werken. “De sterken overleven en armen creperen. Als je geen geld hebt ga je dood”, stelde ze. Het Assembleelid had veel meer verwacht van de minister die zelf uit de sector komt. Zij diende namens de NDP, NPS en BEP een motie van wantrouwen in tegen de minister. 

Obed Kanape (fractieleider ABOP/PL) wilde weten wat de controle van het ministerie is op de producten die het land binnenkomen en geconsumeerd worden door burgers. Hij wilde weten of er onderzoek is naar het verband tussen voeding en bepaalde cultuurgemeenschappen. Hij wees erop dat met de economische situatie mensen goedkopere producten aanschaffen die vaak niet gezond zijn.

Ivanildo Plein (NPS) pleitte voor het op tijd betalen van zorgpersoneel en dat hiervoor protocollen ontwikkeld worden om de bureaucratie te voorkomen. Hij vroeg ook aandacht voor voorlichting over griep bij het aanbreken van de regentijd. Ronny Asabina (fractieleider BEP) zei dat hij dacht dat de minister zou meeleven met de vele mensen die de broodnodige zorg ontberen en de zorgwerkers een hart onder de riem zou steken. Hij merkte op dat hij een crisisplan met duidelijke actiepunten miste.

Barkat Mohab-Ali (VHP) vroeg dat het zorgpersoneel op tijd zijn geld krijgt. Het gaat om een kleinere groep dan de grotere groepen die de overheid elke maand op tijd uitbetaald. Hij gaf aan blij te zijn dat de bijbetaling voor cataractbehandeling is afgeschaft en hoopt dat ook voor andere medicijnen dit tot het verleden behoort. “We kunnen niet bezuinigen op gezondheidszorg”. Claudie Sabajo (NDP) wees op de vele personen die zonder verzekering zitten en in problemen zijn. Volgens haar heeft de minister in 4 jaren weinig gedaan. Zij vroeg aandacht voor de commercialisering van medicijnenvoorziening in Marowijne. 

Roy Mohan (VHP) zei dat gezondheidszorg belangrijk is voor de ontwikkeling van het land en dat er geïnvesteerd moet worden in het gezond houden van de populatie. Hij vroeg vooral aandacht voor de vele basiszorgkaarten die ongebreideld worden uitgegeven zonder dat er controle is. Hij wees er op dat apotheken ook over de nodige medicijnen moeten beschikken. Stephen Tsang (NDP) vroeg aandacht voor de medische studenten die afgestudeerd zijn in China en Cuba en in Suriname op de lange baan gehouden worden met als gevolg dat sommigen terug gaan. Tsang wilde weten wat de minister gaat doen om afgestudeerde artsen te behouden. 

Cheryl Dijksteel (VHP) wil weten wat het beleid is over de toename van hiv en SOA’s. Zij vroeg vooral om preventieprogramma’s. Ann Sadi (NDP) en Soerjani Mingoen (VHP) hebben aandacht gevraagd voor de gezondheidssituatie in Commewijne. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat er veel zaken zijn waar de minister geen uitzicht biedt voor verbetering en vroeg de regering een einde te brengen aan het zeer desastreuze gezondheidsbeleid dat alleen ellende brengt voor de samenleving. Asis Gajadien, fractieleider van de VHP, vestigde de aandacht op de financiële transparantie bij de verschillende gezondheidsinstellingen. Hij wil dat er verantwoording wordt afgelegd over middelen. “We willen duidelijkheid welke acties ondernomen zullen worden vanuit de regering ter garandering van een betere gezondheidszorg voor de samenleving”, betoogde Gajadien.

Minister Ramadhin deelde mee dat suikerziekte en hoge bloeddruk verantwoordelijk zijn voor 75% van de sterfte in het land. Hij benadrukte dat er programma’s zijn voor voorlichting en dat het beeld op lange termijn moet gaan veranderen. Over het niet verzekerd zijn van personen zei Ramadhin dat er een wet is die dat verplicht stelt en dat de schuld niet gezocht moet worden bij de regering. Bovendien zijn er mogelijkheden voor personen die het niet kunnen betalen. 

In Suriname dialyseren 700-800 personen. Dit kost de staat SRD 350 miljoen per jaar. “We moeten de zorg blijven garanderen maar deze twee aandoeningen zijn verantwoordelijk voor 80% van het dialyseren. Er is veel geïnvesteerd in de zorg”, stelde Ramadhin. De vergadering werd onstuimig toen de bewindsman aangaf dat in 2020 de regering geconfronteerd werd met een rekening van US$ 850.000 van het bedrijf dat dialysevloeistoffen levert aan ziekenhuizen. Parmessar was van mening dat de minister deze zaken aanhaalt om vragen niet te beantwoorden. De situatie kalmeerde na een korte schorsing, maar toen de minister vroeg dat mensen niet emotioneel reageren ontstond er weer commotie waarna de vergadering abrupt werd verdaagd.

| starnieuws | Door: Redactie