• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DNA buigt zich over nadere wijziging Kiesregeling

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Nationale Assemblee heeft zich dinsdag 21 mei gebogen over het wetsontwerp dat nadere wijzigingen van de Kiesregeling regelt. De huidige wijziging bevat onder andere regels over een betere integratie van de verkiezingsprocessen, stemming, stemopneming, en verdere invulling geven aan de taken van het Centraal Hoofdstembureau. Deze wijzigingen hebben tot doel dat de Kiesregeling goed uitgevoerd kan worden, betere verkiezingen georganiseerd kunnen worden en dat burgers invulling kunnen geven aan hun kiesrecht. 

Naar aanleiding van het besluit van het Constitutioneel Hof vorig jaar inzake toetsing van de Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, is het noodzakelijk geweest de Kiesregeling te wijzigen.

Hierbij is onder andere een nieuw kiesstelsel ingevoerd, de uitbreiding van taken en bevoegdheden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau. Hierna was het noodzakelijk na te gaan wat de effecten van de gewijzigde Kiesregeling voor de uitvoering zijn en welke wijzigingen er noodzakelijk zijn op basis van evaluaties en aanbevelingen van het Onafhankelijk Kiesbureau en de Organisatie van Amerikaanse Staten na de verkiezingen van 2020.

Enkele wijzigingen

Een nadere wijziging van  de Kiesregeling is onder andere de bepaling dat het Onafhankelijk Kiesbureau verplicht is om de kiezerslijsten zoals ingediend door het ministerie van Binnenlandse Zaken, digitaal ter beschikking te stellen

aan de aan de verkiezing deelnemende politieke organisaties.

Bij de invoering van de waarborgsom was nagelaten in de wet vast te stellen wat de consequenties waren, indien een politieke organisatie niet had voldaan hieraan. Dit heeft gezorgd voor problemen en onzekerheid bij de registratie van politieke organisaties. Om dit probleem tot het verleden te laten behoren is nu in de Kiesregeling opgenomen, dat het Centraal Hoofdstembureau de registratie weigert als blijkt dat niet is voldaan aan de waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom is gelijk aan 1 procent aan het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met SRD 250. Volgens de voorlopige kiezerslijst bedraagt het aantal kiesgerechtigden rond de 400.000. De te betalen waarborgsom bedraagt dus rond de SRD 1 miljoen.

De aan de verkiezing deelnemende politieke organisatie krijgen dewaarborgsom gerestitueerd indien het totaal aantal behaalde stemmen door de politieke organisatie voor De Nationale Assemblee tenminste 1 procent bedraagt van het totaal geldig uitgebrachte stemmen voor De Nationale Assemblee. 

Andere zaken in de Kiesregeling die nader gewijzigd worden hebben onder andere betrekking op de wijze van stemming, de kleur van het stembiljet, het transporteren en de beveiliging van de stembussen en nog tal van andere praktische voorzieningen die een juiste stemming moeten garanderen.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie