• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Defensie bespaart SRD 200 miljoen door "inkrimping" personeel met 20%

| | Door: Redactie

Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen periode flink kunnen bezuinigen op haar jaarbegroting. Dit geeft het ministerie de ruimte om te investeren in het defensieapparaat, zo sprak minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie op dinsdag 18 juni 2024 tijdens een persconferentie, waar zij inging op de actuele ontwikkelingen en gerealiseerde resultaten van het ministerie. De bewindsvrouw benadrukte het beleid dat haar ministerie heeft gevoerd om meer balans te brengen op de begroting.

Het personeelsbestand is gedaald met twintig procent. “Dit betekent dat ongeveer 950 personeelsleden niet meer op de betaalrol voorkomen. Dit heeft ons een besparing opgeleverd van SRD 200 miljoen.

Hierdoor is er nu ruimte om te investeren in het leger”, deelde de minister mee. Naast het werven van 150 personen, die in juli starten met de opleiding, is het ministerie voornemens een marineschip aan te schaffen.

Minister Mathoera gaf aan dat het om een lease gaat, die het departement zelf gaat betalen. Het is de bedoeling dat het schip na zes jaren eigendom wordt van Defensie. “Hiermee wordt er invulling gegeven aan een waardig schip voor de marine.” Volgens de bewindsvrouw wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan de overeenkomst met het bedrijf. “We moeten ervoor zorgen dat er

veiligheid is op onze marine”, aldus de regeringsfunctionaris.

Er wordt ook prioriteit gegeven aan de speciale doelgroep, met name de Stichting Re-integratie Ex-Militairen (SREM). Hierbij gaat het om ex-militairen die hun krachten hebben gegeven tijdens een hele moeilijke periode. De minister benadrukte dat deze groep niet vergeten moet worden, gezien het feit dat zij hebben gestreden voor land en volk. Er is op verschillende manieren geprobeerd om deze groep mee te liften middels een financiële verhoging. Er is gewerkt aan de verhoging van de resocialisatietoelage en invaliditeitstoelage.

Maar ook vanuit het sociaal beleid in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt er hulp geboden aan deze groep. Minister Mathoera gaf aan dat de koppeling met het sociaal beleid, zaken nu makkelijker maakt om te realiseren voor de ex-militairen. De bewindsvrouw noemde ook het HRM-systeem, dat nu volledig geautomatiseerd zal worden. “Dit zal voor meer efficiëntie en meer effectiviteit zorgen.” Er is verder ook gedacht aan trainingen voor de ex-militairen. Het gaat hierbij om de koelmontage trainingen op het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). (CDS)

| | Door: Redactie