• zaterdag 10 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Decemberproces sneller afgerond met marathonzittingen

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Het is bijna zeker dat er na de verzetzaak van Desi Bouterse in het 8-Decemberstrafproces hoger beroep wordt aangetekend. Dat kan zowel vanuit de vervolging als de verdediging. Zodra dat gebeurt, moeten de zittingen sneller achter elkaar gehouden worden, zodat een hoger beroep ook sneller wordt afgerond. Dat vindt advocaat Gerard Spong. Volgens hem is het duidelijk dat de Krijgsraad momenteel kiest voor zittingen met intervallen van één maand. Dat is veel te traag; ook voor de nabestaanden. Het wordt een slepend proces, dat steeds lang duurt, vindt de advocaat. Daarom stelt hij voor, dat in het geval van een hoger beroep, het Hof van Justitie zich in aaneengesloten dagelijkse marathonzittingen, committeert aan deze rechtszaak. Het Hof behandelt in dat geval alleen deze zaak, totdat er uitspraak is.

De advocaat kan zich volledig terugvinden in de standpunten van de auditeur-militair tijdens de laatste zittingen. Alle argumenten van de advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, vindt Spong zwak. Over de dagvaarding zegt Spong dat het een schriftelijk stuk is waarin veranderingen kunnen optreden gedurende het proces. Er kunnen zo woorden worden toegevoegd en spel- of typefouten worden gecorrigeerd, indien nodig. 'Er geldt hierbij alleen dat, indien iets wordt gewijzigd, het niet mag leiden tot de dagvaarding van een ander feit. Het moet hetzelfde feit blijven', aldus Spong.

Ook over de bevoegdheid van de Krijgsraad, voor verdere behandeling van dit proces, heeft Kanhai zijn opmerkingen gehad. Spong zegt dat de Krijgsraad oorspronkelijk een uitspraak hierover heeft gedaan, en het onwaarschijnlijk is dat de rechter tot een ander oordeel zal komen, nu Kanhai daarover excepties heeft opgeworpen. Daarnaast kunnen meerdere argumenten bedacht worden, waarom de excepties van Kanhai als ongegrond betiteld kunnen worden, zegt Spong. Hiermee verwijst de advocaat naar mensenrechtelijke argumenten.

Spong: 'Het is in strijd met mensenrechten om een Amnestiewet te gebruiken om aan verdere vervolging te ontkomen. Dat hebben we gezien in andere Zuid-Amerikaanse landen waar dat geprobeerd is. En steeds is de Amnestiewet naar de prullenbak verwezen; precies waar ook de Surinaamse Amnestiewet thuishoort'.

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie