• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DC Nickerie bezoekt waterschappen westelijke polders

| snc.com | Door: Redactie

Op woensdag 30 augustus jl. heeft Districtscommissaris Senrita Gobardhan zich tezamen met andere Overheidsdiensten georiënteerd in de Waterschapsgebieden van de Westelijke Polders. Nagegaan werd hoe de verschillende werkzaamheden in die gebieden gezamenlijk kan worden aangepakt. Los van het opschonen en uitdiepen van loos en irrigatieleidingen moeten op sommige plaatsen ook buizen worden vervangen en bruggen worden hersteld. De actoren hebben met de diverse Waterschapsbesturen ook afgesproken wie met wat zal in komen. Zo zullen ROS-Nickerie en OW in komen met machines en een deel brandstof. Op hun beurt zullen de Waterschapsbesturen ook in komen met het nodige bij de uitvoering

van de werkzaamheden.

Bij de oriëntatie waren los van de DC en haar ROS-werkarmen ook aanwezig; vertegenwoordigers van OW regio-West, LVV regio-West alsook de voorzitters van de Waterschapsbesturen WaSiMa, Clarapolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en Nanni-Brutopolder.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie