• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dc Bhola roept op tot versterkte politie-inzet in nachtelijke uren Paramaribo

| suriname herald | Door: Redactie

Tijdens een vergadering met politie korpschef Brayen Isaacs en zijn team heeft de districtscommissaris (dc) van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, zijn bezorgdheid geuit over de drukte in de nachtelijke uren in Paramaribo. Bhola drong er bij Isaacs op aan om meer politiepersoneel in te zetten tijdens deze uren, vooral in de binnenstad en het uitgaanscentrum.

Volgens Bhola blijven sommige winkels na negen uur ’s avonds open, wat leidt tot samenscholing voor de winkels en overlast door geluid en alcoholgebruik. Hij benadrukte dat deze situatie niet alleen overlast veroorzaakt voor buurtbewoners, maar ook de veiligheid van de buurt in gevaar brengt. De dc

pleitte voor een strengere aanpak van winkeliers die zich hier schuldig aan maken, waarbij de politie hen ernstige waarschuwingen moet geven volgens het politiehandvest.

De dc benadrukte ook het belang van een veilig gevoel voor toeristen, vooral degenen uit Nederland, aangezien zij een groot deel van de bezoekers van Suriname vormen. Hij stelde voor om bestuursambtenaren op te leiden tot BAVP’ers, zodat zij meer bevoegdheden krijgen om deze situaties aan te pakken.

Bhola bracht ook de behoefte aan betere communicatie tussen de politie en de dc’s naar voren, met zowel schriftelijke rapportage als fysieke overlegmomenten. Hij benadrukte het belang van samenwerking op

regionaal en bestuurlijk niveau om het preventiebeleid te versterken. Er zijn afspraken gemaakt om deze samenwerking te intensiveren, met een evaluatie gepland over drie maanden om te controleren of alle afgesproken maatregelen zijn geïmplementeerd.

 

| suriname herald | Door: Redactie