• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SPIJKERS MET KOPPEN SLAAN OM STUWDAM IN SURINAAMSE HANDEN TE KRIJGEN

| united news | Door: Redactie

De overname van de krachtcentrale en stuwdam in Brokopondo, gepland voor uiterlijk 31 december dit jaar, betekent een historisch moment voor Suriname. 

Toch is er nog heel wat te doen en zullen de komende maanden spijkers met koppen geslagen moeten worden om onder andere wetgeving in orde te krijgen en de Energie Autoriteit Suriname in te stellen. “Het langtermijn Energie Sectorplan moet ook nog afgewikkeld en uitgewerkt worden, de raamwet voor energie is al goedgekeurd door het parlement, en daarop moeten we verder gaan zitten als ministerie om inderdaad deze verder uit te werken”, zegt minister Sergio Akiemboto. Het is niet

uitgesloten dat zich, gaandeweg het proces, kinderziektes zullen voordoen, maar leiderschap zal volgens minister Sergio Akiemboto de doorslaggevende rol spelen. 

“We moeten leiderschap tonen om een besluit te nemen en ervoor zorg te dragen dat we als één man erachter staan om die te corrigeren”, zegt de minister.

Hij is de afgelopen week gestart met het houden van informatiesessies met betrekking tot de overname van de Afobakadam en de nieuwe overeenkomst met bauxietmultinational Alcoa die de eigenaar van de waterwerken is. Intussen is de presidentiele onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe gehoord over de conceptovereenkomsten met Alcoa die in de plaats komen

van de Brokopondo Overeenkomst (BO). “Het is een enorme uitdaging. Het is een delicate vraagstuk geworden in de samenleving. Iedereen praat erover en iedereen heeft een eigen mening en standpunt. Ik zal ook praten met mensen die daar een andere mening over hebben. Op basis daarvan geef ik mijn mening en inzichten, maar we moeten niet te lang dralen. Het kost het land geld, we moeten ergens een besluit nemen”, zegt Akiemboto in gesprek met UnitedNews.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie