booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

NIET MEEWERKEN MET REKENKAMER KAN GEVANGENISSTRAF OPLEVEREN

Publicatie datum: | Bron: unitednews.sr | Door: Edward lee

Personen binnen de ambtenarij en overheidsorganen die weigeren informatie te verschaffen aan de Rekenkamer van Suriname riskeren voor 6 maanden achter slot en grendel te belanden. Ook kunnen zij een geldboete opgelegd krijgen. Dit is vervat in de aangepaste Wet Rekenkamer die momenteel in behandeling is in De Nationale Assemblee (DNA).

Dit aanpassing betekent een enorme vooruitgang voor het functioneren van de Rekenkamer. Het commentaar werd enige weken terug gegeven dat er onvoldoende medewerking komt vanuit de diverse instanties om het Rekenkamerverslag te produceren.

De informatieverschaffing komt gebrekkig op gang, laat te lang op zich wachten of is incompleet. Met de wetsaanpassing, die middels een initiatiefvoorstel vanuit De Nationale Assemblee (DNA) wordt gepleegd, krijgt de Rekenkamer meer armslag om haar werk te doen.

Andre Misiekaba (NDP), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs wijst de ambtenarij en overheidsinstanties erop om rekening te houden met de nieuwe aankomende regels. Hij deed dit dinsdag tijdens de commissievergadering over de wetsaanpassing. De verwachting is dat reeds de komende week een plenaire zitting wordt uitgeschreven om de wet in stemming te brengen. “Artikel 28 geeft aan dat alle rekenplichtigen, alle overheidsfunctionarissen, alle afdelingen van de overheid waar de Rekenkamer komt en vraagt om inlichtingen en om onderzoek te doen, u moet meewerken. Hier wordt aangegeven dat als u niet meewerkt, u wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden en een geldboete van de 3e categorie hetzij met één of beide straffen”, benadrukt Misiekaba. “Dat is vrij hard moet ik zeggen. Alle mensen op de ministeries die denken dat zij geweldig zijn en tot nu toe geen medewerking hebben willen verlenen moeten zich ervan bewust zijn dat, nadat we deze wet hebben goedgekeurd en de zaak is afgekondigd, zij in problemen kunnen komen als ze niet meewerken aan onderzoek.”

UNITEDNEWS

Publicatie datum: | Bron: unitednews.sr | Door: Edward lee

Ga terug

booked.net

    

booked.net

COUNTDOWN: DAYS HRS MINS SECS