• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

JOLY: STEEDS MEER COCAINE VANUIT SURINAME RICHTING EUROPA

| https://sondeopinie.online | Door: Redactie

HAVEN SURINAME IS ‘THE WEAK LINK’ IN DE REGIO 

Steeds meer cocaine wordt via Suriname gesmokkeld naar Europa. De Jules Sedney Haven te Paramaribo speelt hierbij de hoofdrol. De reden hiervoor is dat de haven in Paramaribo de enige haven is in de regio waar er geen drugscontrole plaatsvindt, met behulp van een geavanceerde scanner. De controles op onze haven gebeuren handmatig, niet structureel en niet planmatig. Hierdoor is de haven te Paramaribo de meest aantrekkelijke haven in de regio voor drugscriminelen, om grote ladingen cocaine te verschepen naar Europa.

Frankrijk is één van de landen in Europa waar een deel van

deze drugstransporten naar toe gaat. De transporten naar Europa via de haven te Paramaribo vinden nota bene veelal plaats met schepen van de Franse internationale verschepingsmaatschappij, CMACGM. De Fransen hebben er dus groot belang bij dat op onze haven zo spoedig mogelijk een geavanceerde scanner wordt geplaatst, waarmee serieus drugsladingen in containers kunnen worden opgespoord. Tussen januari 2018 en maart 2019 werden bij 23 verschillende transporten met schepen van CMACGM te Paramaribo, ladingen onderschept die verborgen waren in containers.

De cocaine zit verstopt in containers met houtblokken, bacoven of rijst. Als men uitgaat van gemiddeld 1.000 kg cocaine per lading betekent

dat in genoemde periode van 14 maanden, ruim 23.000 kg cocaine is onderschept in containers van ladingen van de Franse verschepingsmaatschappij met een groothandelswaarde van ruim € 1,1 miljard. Tel daarbij op dat slechts een deel van de cocaine ladingen wordt onderschept, dan is het duidelijk dat het gaat om een omzet van miljarden Euro’s op jaar basis. BIG BUSINESS DUS.

 

 

De meeste drugstransporten vanuit de Jules Sedney Haven te Paramaribo vinden plaats met schepen van de Franse CMACGM  

Het komt steeds vaker voor dat de Europese autoriteiten drugs uit Suriname onderscheppen in de haven van Guadeloupe en in Europese havens. Maar ook via Cayenne wordt op de luchtroute naar Parijs steeds meer cocaine gesmokkeld naar Frankrijk. Vanaf 2017 neemt de smokkel via Cayenne exponentieel toe. De Fransen hebben er dus alle belang bij dat de drugsstroom vanuit Suriname richting Europa en dus ook richting Frankrijk, wordt ingedamd. 

In gesprek met Sonde Opinie legt de Franse ambassadeur in Paramaribo, Antoine Joly, uit wat de status is van de drugstransporten via Suriname en Frankrijk naar Europa, over de bestaande samenwerking met de Surinaamse Justitiële autoriteiten, de redenen waarom er steeds meer cocaine in Suriname wordt gedropt en vanuit Suriname wordt verscheept naar Europa, het bieden van hulp aan Suriname met betrekking tot het plaatsen van een geavanceerde scan op de haven te Paramaribo en het nog op de opsporingslijst staan van de Franse Justitie van Ronnie Brunswijk en Joel ‘Bordo’ Martinus. 

 

 

Joly: De onderschepte cocaine komt 100 % uit Suriname 

“Ik weet niet precies hoeveel cocaine wordt onderschept in Suriname, maar het gaat wel om enorme hoeveelheden. Ik kan aangeven dat tussen januari 2018 en maart 2019 wel 23 keer in containers op schepen van CMACGM in de haven van Paramaribo, cocaine is aangetroffen. Wij zien bovendien een duidelijke stijging want alleen in januari en februari dit jaar, zijn er reeds 7 verschillende drugsladingen onderschept. Op de luchthaven Rochambeau te Cayenne zien wij het zelfde verschijnsel. Steeds meer cocaine wordt op de luchthaven onderschept welke voor 100 %, uit Suriname komt. De douane in Frans - Guyana onderschepte in 2017.ruim 529 kg cocaine, bij drugskoeriers op vluchten van Cayenne naar Parijs. In 2018 steeg dit naar 1023 kilo cocaïne. Gemiddeld worden er nu 10 drugkoeriers of ‘mules’ aangehouden, per vlucht vanuit Cayenne naar Parijs. Per week zijn er 10 vluchten Cayenne - Parijs. Dat betekent dat de Franse autoriteiten per maand nu gemiddeld 400 mules aanhouden, die met cocaine afkomstig uit Suriname proberen door te reizen naar Parijs. De koeriers hebben gemiddeld een kilo cocaine bij zich wat betekent dat momenteel op maandbasis op de luchthaven te Cayenne, ruim 400 kilo cocaine wordt onderschept. Onderzoek wijst uit dat alle drugs vanuit Suriname komen, terwijl de meeste aangehouden koeriers Frans Guyanezen zijn en de Franse nationaliteit hebben”, geeft ambassadeur Joli een beeld van de toenemende drugstransporten vanuit Suriname richting Europa en met name richting Frankrijk. 

 

 

Per maand worden gemiddeld 400 drugskoeriers met cocaine uit Suriname aangehouden op de Luchthaven te Cayenne

De Fransen en de Surinamers werken bij de bestrijding van de drugsdoorvoer via Suriname richting Europa, al enige tijd samen. 

“In het kader van de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk heeft de Franse douane werkbezoeken gebracht aan Suriname en werken de Surinaamse kustwacht en de Franse kustwacht samen. Ook wordt er relevante informatie uitgewisseld/ doorgespeeld”, schetst Joly de huidige samenwerking. 

Deze samenwerking kwam pas in 2017 tot stand nadat De Nationale Assemblee, DNA, de reeds in 2006 goedgekeurde ‘politie samenwerkingsovereenkomst met Frankrijk’, ratificeerde. In september 2018 stelde Frankrijk na een lange periode weer een ‘Politie – Attaché’ aan voor Suriname die in Cayenne is gestationeerd en regelmatig in Paramaribo vertoeft. Bij aanpak echter van grensoverschrijdende criminaliteit en drugsbestrijding, moet deze samenwerking absoluut verder worden uitgebreid. Frankrijk dringt daarom vanaf 2017 aan om ook de ‘overeenkomst wederzijdse juridische bijstand in strafzaken’, te ondertekenen met Suriname. 

Ambassadeur Antoine Joly zegt dat er 2 redenen zijn waarom er steeds meer cocaine wordt gedropt in Suriname voor verscheping.    

 

 

De productie van cocaine in Colombia is verdubbeld

“Ten eerste is de productie van cocaine in Colombia de afgelopen periode verdubbeld. De cocaine wordt vanuit Colombia voor een belangrijk deel richting het noorden van Zuid - Amerika gedropt, voor de export naar Europa en de VS. Dat betekent dat de droppings in Venezuela, Guyana en Suriname, ook zijn verdubbeld. Ten tweede is Suriname momenteel het enige land in de regio waar op de haven, geen moderne geavanceerde scan aanwezig is. Dit maakt de controle van schepen in de haven veel moeilijker. Hierdoor wordt er steeds meer drugs gedropt op Surinaams grondgebied. Tot zo’n 3 jaar geleden werd zo’n 60 % van de cocaine in Suriname gedropt. Nu wordt naar schatting ruim 80 % via Suriname gesmokkeld”, verklaart de Franse ambassadeur in Suriname de toename van het aantal droppings van cocaine in Suriname.    

Om deze reden heeft de Franse regering in februari aangeboden Suriname bij te staan bij de financiering van een geavanceerde scan, welke op de Jules Sedney haven te Paramaribo moet worden geïnstalleerd. 

“Wij willen de Surinaamse regering bijstaan bij de financiering van een geavanceerde scan om op een professionele wijze drugs te traceren in containers op de haven. Frankrijk biedt Suriname ook aan om de Surinaamse functionarissen te trainen om met deze scan te werken. Hiervoor laat Frankrijk haar beste deskundigen op dit gebied naar Suriname komen. In een gesprek met minister Hoefdraad van financiën heeft deze te kennen gegeven dat Suriname geïnteresseerd is in het Franse voorstel. In dit kader reisde de minister in april af naar Parijs om met zijn Franse collega te overleggen over de geboden hulp. Hoefdraad heeft bij dit gesprek gesproken over de aanschaf van 3scans. Het bezoek heeft er in geresulteerd dat een missie van de Fransen in juni naar Suriname komt om zaken te bestuderen en op de rails te zetten. Met het plaatsen van de scan op de haven in Paramaribo wordt de volgende stap gezet in de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk, op het stuk van de aanpak van de grensoverschrijdende drugcriminaliteit”, benadrukt de Franse ambassadeur het belang van het plaatsen van een geavanceerde scan op de haven te Paramaribo. 

 

 

Ambassadeur Joly in gesprek met Financiën minister Hoefdraad 

Wat doen de Fransen momenteel zelf om de toenemende stroom cocaїne vanuit Suriname in te dammen. 

“Mensen komen op wel 100 plaatsen de grens tussen Suriname en Frans Guyana over. Het is dus moeilijk om het totale grondgebied grondig te controleren. De Franse Justitiële autoriteiten kiezen er voor om met name op de airport te Cayenne te controleren, waar de drugskoeriers - waar zij Frans Guyana ook binnenkomen - uiteindelijk naar toegaan, om de reis naar Parijs te maken. Dit brengt met zich mee dat de Fransen veel gendarmes inzetten. Want behalve de gendarmes die worden ingezet voor de controle op de airport moet voor elke gearresteerde drugskoerier, minstens 1 gendarme worden ingezet voor het papierwerk en 1 gendarme om de gearresteerde te begeleiden en te bewaken. Zeker wanneer men naar het ziekenhuis moet. Ook op andere manieren proberen wij de smokkel vanuit Cayenne naar Parijs in te dammen. Vanaf maart 2019 verstrekt de Franse ambassade in Paramaribo geen Schengen Visum meer en krijgen Surinamers slechts een visum om tot naar Cayenne te gaan. Zelf met een Schengen Visum van Nederland in het paspoort, kan men niet verder dan Cayenne”, legt Joly de maatregelen die de Fransen zelf treffen uit.. 

Met deze maatregel worden Surinaamse koeriers wel tegengehouden. Maar diegenen met een Frans Guyanees paspoort kunnen met deze maatregel niet worden gestopt. Bovendien gebeurt het vaker dat Surinamers personen met een Frans Guyanees paspoort betalen om het paspoort te gebruiken, om op de vlucht naar Parijs te stappen. Deze maatregel levert dus niet het gewenste resultaat. 

 

 

Ronnie Brunswijk staat nog steeds op de Interpol lijst van gezochte personen

Op de vraag of ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk & zijn linkerhand, Martinus ‘Moneyhond’ Bordo die beiden zijn veroordeeld in Frankrijk en Nederland vanwege betrokkenheid bij drugsmokkel nog steeds worden gezocht door de Franse Justitie, antwoord de Franse diplomaat bevestigend.  Brunswijk zijn veroordeling is van jaren geleden. Bordo is in maart 2018 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor de doorvoer - en de handel van cocaine. Drie veroordeelde drugkoeriers hebben zijn naam genoemd als ‘de Baas’, waar zij voor werkten.  

 

 

Martinus ‘Moneyhond’ Bordo is in Frankrijk veroordeeld tot 8 jaar straf

“Ik zou Brunswijk noch Bordo aanraden op reis te gaan. Zij worden nog steeds gezocht door de Franse Justitie. Wij hebben geen uitleveringsverdrag met Suriname en hebben daarom niet gevraagd om hun uitlevering. Maar als zij naar een land toegaan waarmee Frankrijk wel een uitleveringsverdrag heeft is de kans groot dat zij worden aangehouden en uitgeleverd”, laat Joly een waarschuwingsgeluid horen richting de ABOP toppers. 

Wat gebeurt er met drugkoeriers die worden aangehouden op de airport in Cayenne of in Parijs. 

“De drugkoeriers die worden aangehouden te Cayenne worden vervolgd te Cayenne en zitten daar hun straf uit. De drugkoeriers die worden aangehouden te Parijs worden in Frankrijk vervolgd en zitten hun straf uit in Parijs en omgeving. De gevangenissen in Cayenne en Parijs hebben vooral te kampen met ruimte gebrek omdat het aantal gevangen ten opzichte van de beschikbare ruimten te groot is. In een Franse gevangenis zit men vaker met 3 - 4 personen in een cel. Bovendien is familiebezoek voor de meeste gearresteerden niet mogelijk want de familie woont in St. Laurent of in Suriname en  dus is het moeilijk ‘om even op bezoek te gaan’. Het is absoluut geen aanrader om in een Franse gevangenis terecht te komen, waarschuwt ambassadeur Joly aankomende drugssmokkelaars.      

De gevangenissen in Parijs zijn veelal oude gevangenissen waardoor het vaak tocht in de cel en het  in de winter erg koud wordt. Echt geen aanrader om in de Franse gevangenis terecht te komen.     

 

 

De verouderde gevangenis Fresnes te Frankrijk ........... Echt geen aanrader om hier terecht te komen

| https://sondeopinie.online | Door: Redactie