• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Colombiaanse regering tekent landaankoopovereenkomst met veeboeren om plattelandshervorming door te voeren

| snc.com | Door: Redactie

Afgelopen 8 oktober ondertekende de Colombiaanse president, Gustavo Petro, een overeenkomst voor de aankoop van 3 miljoen hectare die momenteel eigendom is van veeboeren, vertegenwoordigd door de president van de Colombiaanse Federatie van Veeboeren (FEDEGAN), José Félix Lafaurie.

door: Andrés Santana Bonilla | LNV-office, Bogotá | BRON: agroberichtenbuitenland.nl/ | Google translate | Beeld: ©Presidencia de la República | Mevrouw Cecilia López, minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, voorzitter Gustavo Petro, en de heer José Félix Lafaurie, voorzitter van FEDEGAN.

Deze deal met FEDEGAN komt als reactie op Petro's campagnebelofte om de vredesakkoorden die zijn ondertekend met de voormalige FARC-guerrilla, volledig uit te voeren, waarbij

de alomvattende plattelandshervorming als eerste punt komt. De Wereldbank en de vertegenwoordiging van de Verenigde Naties in Colombia zullen toezicht houden op de naleving van deze veelbelovende overeenkomst.

De eerste van de vredesakkoorden, de Comprehensive Rural Reform (CRR), bepaalt dat de nationale regering een grondfonds voor gratis distributie zal creëren dat gedurende de eerste 12 jaar van zijn oprichting 3 miljoen hectare zal hebben. Het doel is om de democratisering van de toegang tot land te bevorderen – ten voordele van campesino-gemeenschappen (vooral campesino-vrouwen) die geen of onvoldoende land hebben en van de plattelands- (en etnische) gemeenschappen die het meest worden getroffen door ellende, het verlaten van de staat en conflicten.

Lange tijd rivalen in de politieke arena, Petro en Lafaurie, sloten afgelopen zaterdag de deal. Deze overeenkomst erkent dat in Colombia, historisch gezien, agrarische hervormingsprogramma's zijn beloofd als "alomvattend" maar niet zijn nagekomen. Bijgevolg omvat het programma's die gericht zijn op verbetering van de productiviteit, infrastructuur (onder meer aanleg en onderhoud van de tertiaire wegen), toegang tot kredieten, technische bijstand, associatieprogramma's en marketingondersteuning. Het doel is om de multidimensionale armoede en armoedecijfers in het land te verminderen, die acuter zijn in de plattelandsgebieden.

Dankzij dit initiatief wordt de directe verkoop van 3 miljoen hectare grond van veehouders die vrijwillig willen verkopen aan de rijksoverheid mogelijk. Volgens het document vormt de deelname van FEDEGAN aan deze overeenkomst een uiting van goede wil die de inzet van beide partijen voor de opbouw van territoriale vrede bekrachtigt.

Bovendien promoot FEDEGAN, in overeenstemming met de belangen van de overheid bij het bestrijden van klimaatverandering, Intensive Forest Grazing Systems (FGS) voor duurzame vlees- en zuivelproductie. Zoals vermeld in het document, zijn deze systemen een optie die is afgestemd op de overheidsdoelstellingen van democratisering van het grondbezit en die bijdragen aan het economische en sociale herstel van het platteland.

Beide partijen erkennen dat FGS het volgende mogelijk maakt:

1) verhoogde productiviteit door een grotere veebezetting per hectare, d.w.z. hetzelfde of meer vee op een kleiner areaal;

2) beschikbaarheid van extra vruchtbare grond voor herbebossing of landbouw (één miljoen hectare onder FGS zou tussen de twee en drie miljoen hectare vrijmaken voor andere activiteiten, zonder de veeteelt te beïnvloeden);

3) herstel van natuur in veehouderijgebieden (voorheen “paddocks”);

4) aanzienlijke toename van de koolstofvastleggingscapaciteit in veehouderijen;

5) substantiële toename van het stikstofbindend vermogen in de bodem, waardoor het gebruik van kunstmest wordt verminderd;

6) de opbouw van het sociale weefsel terwijl het levensonderhoud van plattelandsgemeenschappen wordt verbeterd.

The agreement says that the massive adoption of FGS would not only represent a true "environmental revolution" but could reduce livestock land use to 20 million hectares and would free up 14 million hectares for reforestation and cropping.

The Colombian cadastre agency (IGAC) will determine minimum and maximum prices of each of the offers, taking the information of the multipurpose cadastre into consideration – another point of the peace agreements under implementation. However, besides direct purchase, the national government will also contemplate other sources for the acquisition of land to feed the Land Fund. These could include confiscated assets or state-owned land (known as baldíos). The World Bank and the United Nations representation in Colombia will supervise the compliance of this very promising agreement.

door: Andrés Santana Bonilla | LNV-office, Bogotá | BRON: agroberichtenbuitenland.nl/ | Google translate


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie