• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CLO-Topman Mike Miskin voorstander harmoniemodel en hekelt confrontatie model van de Surinaamse Politiebond

| suriname herald | Door: Redactie

Temidden van de vakbondsacties in het land laat CLO-topman Mike Miskin weten dat de overheid nog 3,5 jaar twk verschuldigd is aan de werkers binnen het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO). Er heeft vorige week een goed gesprek plaatsgevonden met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Hoewel er nog geen harde toezegging is gedaan, zijn er reeds oefeningen gedaan.

Uitsluitend de bureauambtenaren en de werkers in de gezondheidszorg zullen hierop aanspraak maken. Volgens Miskin zijn alle andere groepen reeds uit FISO gestapt. Voor de TWK van 2020 is een bedrag van SRD 52 miljoen berekend. Daarnaast moet er

ook nog een TWK van 2018 uit de bezoldiging van 2018 ontvangen worden. Dit zal op SRD 20 miljoen per maand neerkomen. 

Zodra het totale pakket duidelijk is berekend, zal dat aan de minister worden aangeboden voor het vervolgtraject. De CLO wil dat deze achterstanden in 3,5 jaar worden uitbetaald. 

In gesprek met D-TV Express zei Miskin dat, terwijl bonden acties voeren, de CLO werkt om te verkrijgen waar de ambtenaren recht op hebben. Hij hoopt dit jaar concrete resultaten te bereiken met de overheid, zodat hij een grote vergadering kan beleggen en de leden kan vertellen hoeveel extra geld ze zullen ontvangen.

Volgens hem is de rode draad van de huidige acties niet zozeer het afschaffen van belasting over toegevoegde waarde (btw). De werkers willen eerder meer geld in hun portemonnee hebben.

Miskin zegt zich ook te storen aan de houding van sommige leiders binnen de gezamenlijke vakbeweging die allerlei ongenuanceerde uitspraken richting de CLO onder zijn leiding hebben gedaan. 

Terwijl zijn bestuur wordt uitgenodigd om te participeren aan de recente acties, worden hoofdbestuursleden negatief bejegend. Hij heeft hierover reeds zijn beklag gedaan bij de actieleiding van de gezamenlijke vakbonden.

Miskin geeft aan dat hij voorstander is van het harmoniemodel in plaats van confrontatie.

Hij noemde de vele wapenfeiten die de CLO in Ravaksur verband heeft bereikt met de overheid. Een recent resultaat is dat ambtenaren in december SRD 4200 extra zullen krijgen als koopkrachtversterking, terwijl SRD 800 volgt in 2024. 

Verder noemt hij het optrekken van de belastingvrije som, een loonsverhoging van 8 procent voor volgend jaar over de bezoldiging en de toelagen. Het is nog niet genoeg omdat de CLO meer wil. Echter kiest volgens Miskin zijn organisatie voor het model van dialoog.

De CLO-topman is niet te spreken over de houding van de leiders van de Surinaamse Politiebond die altijd aansturen op onrust.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie