• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CHof: Amnestiewet van 1989 in strijd met Grondwet en internationale verdragen

| snc.com | Door: Redactie

De Amnestiewet van 1989 is in strijd met de artikelen 8, 10, 14 en 131 lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Tevens is de Amnestiewet van 1989 in strijd met de artikelen 2 en 14 van het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en met de artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag voor de Mensenrechten (AVRM). Dit besluit maakte het Constitutioneel Hof (CHof) vandaag bekend.

CHof-voorzitter Gloria Stirling gaf vanmorgen tijdens een persconferentie aan dat hiervoor de

wet van 19 augustus 1992 is getoetst.

Amnestie is een bij of krachtens de wet geregelde algemene kwijtschelding van straf, wegens strafbare feiten, gepleegd gedurende een bepaalde tijd en dat achteraf het strafbare karakter ontnomen wordt, onverschillig of er een rechtsvervolging is ingesteld en of men de schuldigen kent.

Het CHof stelt dat de wet van 19 augustus 1992 (Amnestiewet 1989) een belemmering heeft gevormd en/of inmenging betekende voor alle onderzoeken, vervolgingen en berechtigen van strafbare feiten genoemd in artikel 1 lid 1a, b, c en d van deze wet gepleegd in de periode van 1 januari 1985 tot 20 augustus 1992.

Het CHof stelt eveneens dat de verlening van amnestie de mensenrechtenschending eventueel stopt voor de schuldigen, maar dat dit hierdoor in de toekomst juist een aanmoediging voor anderen zou kunnen zijn voor herhaling van deze mensenrechtenschending. Misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide, zijn niet uitgesloten van strafvervolging.

Ook wordt door het CHof aangegeven dat er geen rekening is gehouden met de gevoelens van het volk en de inzichten van relevante organisaties over de gevolgen van de verleende amnestie met de wet van 19 augustus 1992.

De Amnestiewet van 1989, die in 1992 van kracht werd, verleent amnestie voor circa twintig strafbare feiten uit het Surinaamse Wetboek van Strafrecht die gepleegd werden tussen 1 januari 1985 en 19 augustus 1992 in de zogenaamde Binnenlandse Oorlog tussen het Nationaal Leger onder leiding van Desi Bouterse en het Junglecommando van Ronnie Brunswijk.

Bronnen: tekst: SR Herald | Video: CDS | Foto: CHof-voorzitter Gloria Stirling. Beeld: GOV TV

 

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie