• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBVS KOMT MET NOG MEER MAATREGELEN OM WISSELKOERS TE BEDWINGEN

| united news | Door: Redactie

De vraag naar vreemde valuta wordt steeds groter, met als gevolg dat de koers verder omhoog wordt gestuwd. Een ontwikkeling waarmee de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet zo blij mee is. Om te voorkomen dat de koers verder stijgt, zal de CBvS met nog meer maatregelen komen.

Harry Dorinnie, directeur Monetaire Zaken & Economische Aangelegenheden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zegt dat de moederbank uit is op stabiliteit en alles in het werk stelt om de koers te beteugelen. Het niet kunnen plegen van een wisselkoersinterventie, op grond van afspraken die zijn gemaakt met het Internationaal Monetair Fonds

(IMF), vormt onder andere een belemmering.

De door de CBvS tot nu toe genomen maatregelen hebben geen zoden aan de dijk gezet. Of de nieuwe maatregelen die geïmplementeerd zullen worden het gewenste resultaat zal boeken zal moeten blijken. Het is niet bekend welke de nieuwe maatregelen zijn. “Alhoewel we die interventie niet kunnen doen, zijn er andere beleidsgebieden waar we wel kunnen werken”, zegt Dorinnie zonder dieper daarop in te gaan.

Om tot koersstabilisatie te geraken is door de regering de retentieregeling ingevoerd. De retentieregeling zou goed moeten werken om de economie te voorzien van de nodige deviezen. Ook moeten alle betrokken partijen aan hun plicht voldoen om de economie in de gezonde richting te stuwen. Maar niet alle ondernemers houden zich daaraan.

Over het valutaverkeer dat loopt tussen de casino’s en cambio’s wordt bitter weinig tot niets gezegd.

Dorinnie heeft er alle vertrouwen in dat de CBvS heel binnenkort koersstabiliteit zal realiseren. Partijen zijn opgeroepen om hieraan mee te werken, vooral de banken. Ook is er gepraat met cambiohouders. “Dit is ook niet de eerste keer dat we in deze situatie zitten, en wij zijn steeds eruit gekomen. Nu gaan we ook eruit komen. Dat geloof heb ik”, zegt Dorinnie.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie