• vrijdag 01 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BREAKING: Het Wereldgerechtshof beveelt Venezuela zich te onthouden van elke actie die de territoriale integriteit van Guyana in gevaar brengt

| snc.com | Door: Redactie

Het Internationale Gerechtshof (ICJ) oordeelde dat Venezuela zich zal onthouden van acties die het bestuur en de controle van Guyana over het grondgebied van Essequibo in gevaar zouden brengen.

Bron: oilnow.gy | Google Translate | Foto: Joan E. Donoghue, president van het Internationale Gerechtshof (ICJ)

De uitspraak werd gedaan als reactie op het verzoek van Guyana om maatregelen om vragen uit het Venezolaanse referendum van 3 december te blokkeren.

In zijn vonnis, voorgelezen door president Joan E. Donoghue, kende het Wereldgerechtshof unaniem de volgende voorlopige maatregelen toe aan Guyana:

“In afwachting van een definitieve beslissing in de zaak [over de geldigheid van het scheidsrechterlijke vonnis van

1899] zal de Bolivariaanse Republiek Venezuela zich onthouden van het ondernemen van enige actie die de situatie zou veranderen die momenteel heerst op het gebied in kwestie, waarbij de Coöperatieve Republiek Venezuela Guyana bestuurt en oefent controle uit over dat gebied.”

“Beide partijen zullen zich onthouden van elke actie die het geschil voor het Hof zou kunnen verergeren of uitbreiden of het moeilijker zou maken om het op te lossen.”
Het Hof heeft de eerste drie door Guyana gevraagde maatregelen, die specifiek betrekking zouden hebben op het geplande referendum van Venezuela, niet ingewilligd. De uitgevaardigde maatregelen vallen echter over het algemeen

samen met de vierde en vijfde maatregelen waar Guyana om vroeg, die betrekking hebben op de controle over het gebied in kwestie en de mogelijke verergering van het geschil.

Bij zijn overwegingen heeft het Wereldgerechtshof bepaald dat het recht van Guyana op soevereiniteit over de Essequibo plausibel is sinds het in 1899 aan het land werd toegekend.

Het Wereldgerechtshof bepaalde ook dat er een verband bestaat met de door Guyana opgeëiste rechten en de door Guyana gevraagde voorlopige maatregelen, die tot doel hadden te verzekeren dat Venezuela “geen enkele actie onderneemt die bedoeld is om de uitoefening van de soevereiniteit voor te bereiden of mogelijk te maken of de facto controle over welk gebied dan ook” dat aan Guyana is toegekend.

Het Wereldgerechtshof bepaalde ook dat het de bevoegdheid heeft om voorlopige maatregelen te treffen wanneer onherstelbare schade zou kunnen worden toegebracht aan de rechten in het kader van gerechtelijke procedures of wanneer de vermeende veronachtzaming van dergelijke rechten onherstelbare gevolgen met zich mee zou kunnen brengen.

Van deze bevoegdheid werd gebruik gemaakt vanwege de urgentie van de zaak.

President Donoghue citeerde de vijfde vraag in het Venezolaanse referendum, die spreekt over de oprichting van de staat Guyana Essequibo, evenals over de toekenning van identiteitskaarten en staatsburgerschap aan Venezolanen die het land bezetten. Ze haalde ook de argumenten van Venezuela voor het Hof aan dat het land in het referendum “niet de rug zal toekeren aan wat het volk beslist”. Daarnaast heeft het Hof uitspraken in overweging genomen van de Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, die opriep om “ten strijde te trekken” voor de Essequibo, en de stappen die Venezuela had ondernomen om een landingsbaan aan te leggen die zou dienen als “logistiek steunpunt voor de link naar de integrale ontwikkeling van de Essequibo.”

Het officiële verzoek van Guyana werd op 30 oktober ingediend voor voorlopige maatregelen van het ICJ in de zaak betreffende de arbitrale uitspraak van 3 oktober 1899 (Guyana v. Venezuela), zoals uiteengezet in artikel 41 van het Statuut van het Hof.

Het Internationaal Gerechtshof heeft tweemaal zijn jurisdictie bevestigd om de controverse tussen Venezuela en Guyana aan te pakken, en daarmee de mogelijkheid geboden voor een definitieve, bindende en rechtvaardige regeling onder internationaal recht. Maar ondanks deelname aan de ICJ-procedure probeert Venezuela van het proces af te wijken.

Maduro stelde in september voor om president Irfaan Ali rechtstreeks te ontmoeten om de Overeenkomst van Genève uit 1966 te hervatten, toen Venezuela zijn agressieve houding opvoerde vanwege Guyana’s offshore-licentieronde. Dat omvatte onder meer toegenomen militaire activiteiten en troepenmobilisatie door Venezolaanse troepen in de nabijheid van de grenzen van Guyana. En meer recentelijk het aanstaande referendum in Venezuela om de regio Essequibo over te nemen.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie