• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brandweer schort acties onder voorwaarden op

| sun.sr | Door: Redactie

De bond bij de brandweer heeft de acties die ze de afgelopen dagen voerde, opgeschort. “De acties zijn opgeschort en niet opgeheven”, laat een brandweerman duidelijk weten aan SUN. Dat is besloten op de algemene ledenvergadering (alv) van zaterdag jongstleden.

“Als de regering zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, gaan we weer in actie. En dit keer wordt alles lamgelegd, zonder enige dispensatie.” Vrijdag is in clusterministerverband met de brandweer afgesproken dat de extra toelage voor de zon- en feestdagen van december, die was ingehouden, alsnog medio of eind maart 2024 uitbetaald zullen worden.

Voor nu is de brandweer weer beschikbaar voor

alle type meldingen. Tijdens de actie werd niet uitgereden voor gras- en bosbranden.

De afspraken met het clusterteam zullen woensdag tijdens de Raad van Ministers (RvM) bekrachtigd worden. Ook is afgesproken dat de extra toelage voor de zon- en feestdagen nu zwart op wit wordt vastgelegd, zodat geen enkele regering eigendunkelijk kan bepalen dat ze dit stopzetten.

“Deze regeling was tijdens de vorige regering (toen was Stuart Getrouw minister van Juspol) mondeling overeengekomen. Toen deze regering aan de macht kwam, werd het ook gewoon uitbetaald tot februari 2024. Toen heeft men dat stopgezet, omdat het niet vastgelegd was. Nu zal dat wel

moeten gebeuren”, aldus de brandweerman.

| sun.sr | Door: Redactie