• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bouterse: “Enige licht in de tunnel is 25 mei 2025”

| suriname herald | Door: Redactie

verpletteren. Zo stelde NDP-voorzitter Desi Bouterse dinsdag tijdens de kadermeeting in Ocer in verband met het 36-jarig bestaan van zijn partij. Volgens de NDP-leider loopt het Surinaamse volk momenteel in een grote duistere tunnel. Met de uitdrukking “licht in de tunnel” hintte hij naar de veel gedane uitspraak van president Chan Santokhi. Maar volgens Bouterse is het enige licht waarop gewacht wordt dat welke de samenleving moet bevrijden: het licht van 25 mei 2025. “Heb dus nog even geduld. 25 mei 2025 zal – als u zelf wilt – ons bevrijden. U kan bepalen of wij bevrijd worden op 25

mei. Als we bevrijd zijn, dan begint het grote werk”, sprak de NDP-voorzitter.

Bouterse werd in Ocer onder luid gejuich “We want Bouta” door de menigte toegeroepen. Hij gaf aan dat het eerste keer in zijn politieke carrière is dat hij heeft nagedacht over welke boodschap hij op de jaardag van de NDP zal brengen. Volgens Bouterse gaat het niet goed met Suriname en met de onderdanen van dit land. “Het land maakt depressief. We kunnen de zaak niet zo laten”, aldus de NDP-leider, die zegt dat hij zich daarom heeft afgevraagd of het een dag van feest, hilariteit, gejuich of bezinning moet zijn.

Hij koos voor bezinning om het volk daarbij een hart onder de riem te steken. Bouterse gaf de aanwezigen als boodschap mee om hoop te hebben, niet op te geven, vol te houden, dat alles nog niet verloren is en dat God van Suriname houdt hoe zwaar, moeilijk of uitzichtloos alles ook lijkt. Maar wij zullen, zegt de NDP-voorzitter, onze bijdrage wel zelf moeten leveren en de hoop niet moeten laten hangen. Hij citeerde Dobru met de woorden: “Vermaan u, sta recht, kerft de etter uit uw wonden en vecht.”

Bouterse zei niet gekomen te zijn om over de regering te praten. Doelend op het beleid dat gevoerd wordt, sprak hij wel over de misère en ellende waarin we leven. Er is volgens hem sprake van verloedering, die de samenleving elke dag ervaart. Daarnaast moet men hopen om niet ziek te worden. De NDP-voorzitter schetste situaties die zich voordoen op de werkvloer, maar besloot niet veel worden te wijden aan het beleid van de regering, omdat de werkende samenleving deze rechtstreeks meemaakt. De politicus benadrukt dat eenieder zal moeten samenkomen om na 25 mei 2025 te werken aan een betere situatie. 

Hij noemde stabiliteit, veiligheid, vrijheid van meningsuiting en harmonie. Bouterse merkte op dat in elk land veiligheid een probleem is, maar zegt dat de onveilige situatie in Suriname te spuitgaten uitloop en tot beheersbare proporties teruggebracht moet worden. Vrijheid van meningsuiting noemt hij een basisrecht van de ware democratie. De NDP-leider maakte ook alvast gewag van een stuks of 17 personen die het voortouw zullen moeten nemen in het realiseren van harmonie in de samenleving. De mensen hun profielschets zal vooral het predicaat van excellent moeten hebben.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie