• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Boeren uit Wanica wisselen kennis uit over cassaveteelt

| snc.com | Door: Redactie

Onder leiding van het door SAMAP ondersteunde waardeketenplatform cassave en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een groep boeren en agro-ondernemers in de cassaveteelt deelgenomen aan een boer-tot-boer kennisuitwisselingsbezoek aan Wanica. Deelnemers wisselden ervaringen uit over de agronomische aspecten van de cassaveteelt, innovatieve technieken om de productie en kwaliteit van producten te verbeteren en uitgebreide bedrijfsnetwerken.

Jack Lie a Fat, een cassaveproducent van de SAMAP Matching Grant Facility, exploiteert in samenwerking met Marthiland NV, een agrarische verwerker van cassaveproducten, ongeveer 0,5 ha cassave in het Wanica- district, Reeberg-gebied. Hij startte zijn bedrijf ruim vier jaar geleden en heeft

er geen spijt van.

Lie a Fat werkt ook samen met 10 cassavetelers uit het district Wanica en omgeving om aan de vraag van de koper te voldoen. Zijn geschatte opbrengst ligt rond de 80 ton per ha. Alle productie wordt verkocht aan de koper, de heer Jonas van Ravenswaay/agribusiness Martiland NV, die de verse cassave verwerkt tot geraffineerde cassaveproducten van het merk BamBino, in een waardeketensysteembenadering.

De groep bezocht ook Robert Kario die een landbouwer en een outgrower is, die samenwerkt met Lie a Fat in de Matching Grant Facility van SAMAP. Hij exploiteert ongeveer 0,5 ha cassave in het Lelydorp

gebied. Hij is een fulltime kleinschalige familielandbouwer en heeft ruim 43 jaar ervaring in de cassaveteelt.

Hij heeft de boerderij van zijn familie geërfd. De hele familie werkt op de boerderij, geleid door vrouwelijk leiderschap, waarbij ze putten uit de ervaringen van de oudere generatie. In tegenstelling tot de heer Lie a Fat is de boerderij van de heer Kario overwegend arbeidsintensief, waar veel manueel werk wordt verricht, echter in een consistent en systematisch teeltpatroon. Cassave is naast andere groentegewassen het focusgewas. Het bedrijfsoppervlak bestaat grotendeels uit zandgrond (fijn zand). De meest aangeplante variëteit is zoete gele cassave. De opbrengsten liggen boven de 20 ton per ha na 9 maanden productie.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie